Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Paul Van Miert op 4 januari 2018

Wie meermaals schuldig wordt bevonden aan dierenmishandeling riskeert vanaf dit jaar een strengere gevangenisstraf. De straffen voor het meermaals mishandelen van dieren wordt hiermee in 2018 verdrievoudigd, tot 18 maanden gevangenis. Wie nu in de fout gaat, riskeert een effectieve gevangenisstraf …

Het monitoringscomité ging in oktober nog uit van een overschot van 18,5 miljoen euro, maar in december is gebleken dat Vlaanderen het jaar afsluit met een begrotingsoverschot van bijna 170 miljoen euro. In de Septemberverklaring lichtte de Minister-President Bourgeois en zijn regering de ambities …

Door Paul Van Miert op 2 januari 2018, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting

Hier leest u mijn tussenkomst in de plenaire vergadering met betrekking tot alternatieve finaciering:    "Voorzitter, collega's, heren ministers, ik zou graag aan de hand van drie recente initiatieven een dubbele oproep willen doen aan de minister van Financiën, niet zozeer over de inhoud dan wel …

Door Paul Van Miert op 2 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Hierbij leest u mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van woensdag 20 december voor Mobiliteit & Openbare Werken:   "Minister, collega’s, ik heb twee onderwerpen uitgekozen vanuit de commissie Mobiliteit, namelijk de verkeersveiligheid en de daarbij horende handhaving, maar ik begin graag bij …

Door Paul Van Miert op 2 januari 2018

Mijn beste wensen voor 2018, voor u en uw familie, in een veilig en welvarend Vlaanderen!    Paul  …

Door Paul Van Miert op 22 november 2017, over deze onderwerpen: Blog, Turnhout

Er gaat geen week voorbij of we lezen in de pers over agressie en geweld in de Turnhoutse binnenstad. Homofoob geweld tegen een jonge man en zijn vriend aan de bushalte Warande, overvallen op de winkels in de stationsbuurt, verschillende gevallen van puur fysiek geweld aan het Kasteeltje zowel …