Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting, vast lid van de commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen en vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken.

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werk ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

Mobiliteit & Openbare Werken

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me toe op het domein Mobiliteit. Ik zet me voornamelijk in voor verkeershandhaving en -veiligheid. Thema’s als kilometerheffing en sensibilisering volg ik dan ook op de voet.

Daarnaast heb ik een bijzondere persoonlijke belangstelling voor alle dossiers met betrekking tot mobiliteit in de Kempen.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van snel elektrisch fietsen als alternatief in het woon-werkverkeer

van Björn Rzoska, Lies Jans, Martine Fournier, Mathias De Clercq, Paul Van Miert en Dirk de Kort
1253 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Karin Brouwers en Paul Van Miert
1189 (2016-2017) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Koen Van den Heuvel, Annick De Ridder, Jenne De Potter en Matthias Diependaele
1151 (2016-2017) nr. 13

Recente vragen

Vraag om uitleg over problemen bij het herkennen van nummerplaten door ANPR-camera's (automatic number plate recognition)

van Paul Van Miert aan minister Ben Weyts
2754 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Kilometerheffing vrachtwagens - Flankerende maatregelen

van Paul Van Miert aan minister Bart Tommelein (Vraag en antwoord)
320 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Kilometerheffing vrachtwagens - Flankerende maatregelen

van Paul Van Miert aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1467 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over de nota van de Vlaamse Regering Conceptnota. Stand van zaken onderzoek naar een mogelijke introductie van een wegenheffing voor lichte voertuigen in Vlaanderen

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Dirk de Kort en Joris Vandenbroucke
1279 (2017-2018) nr. 2

Vraag om uitleg over het niet betrekken van de lokale overheden bij de nieuwe trajectcontroles

van Martine Fournier aan minister Ben Weyts
2927 (2016-2017)

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een motorvriendelijk mobiliteitsbeleid

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Marino Keulen
1117 (2016-2017) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2