5 scholen in Turnhout krijgen steun om hun sportinfrastructuur open te stellen

Door Paul Van Miert op 8 juni 2018

Ministers Muyters en Crevits kennen in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. Paul Van Miert, Vlaams parlementslid en lijsttrekker van N-VA Turnhout, is zeer tevreden: “Bij de eerste projectoproep vielen we helaas net buiten bij de subsidies, maar nu voldeden maar liefst 5 Turnhoutse scholen aan de subsidievereisten. Dit komt Turnhout en al haar sporters en leerlingen van deze scholen zeer zeker ten goede.”

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande accommodatie optimaal te benutten. In scholen is heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook zonde dat die naschools, in het weekend en in de vakantie nog te vaak leeg staat. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een struikelblok, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de exploitatiekosten...

Om scholen aan te zetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs, lanceerden ministers Muyters en Crevits een tweede oproep. Opnieuw met succes: 167 dossiers werden ingediend, 87 scholen werden geselecteerd en kunnen rekenen op een subsidie. In totaal worden voor 11 miljoen euro subsidies toegekend, waarvan iets meer dan 10 miljoen euro voor infrastructuurwerken. Daartegenover staat een totale investeringskost van 15,2 miljoen euro.

Ook in Turnhout succes: daar gaat er 92 223 euro naar het Sint-Victor, 86 920 euro naar GO! Campus Zenit, 49 900 euro naar GO! Campus Boomgaard, 78 066 euro naar het Sint-Pieterinstituut en 32 422 euro naar het HIVSET. Turnhout krijgt daardoor een totaalbedrag van € 339 531. “Deze investeringen zorgen ervoor dat de huidige infrastructuur toegankelijk wordt na schooluren en dat er meer en betere sportinfrastructuur is voor elke Turnhoutenaar. Hier zullen we allen de vruchten van plukken, aldus Paul Van Miert.”

Scholen kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten die het hen mogelijk maken hun sportinfrastructuur (extra) naschools open te stellen. Het kan gaan om werken die zorgen dat de accommodatie ook buiten de schooluren toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur open te stellen.

Bij deze tweede oproep lag de focus op een sportaanbod tijdens de eerste twee uren onmiddellijk na schooltijd. We daagden scholen én de sportsector zo uit om de sport echt naar de school te brengen en stappen te zetten naar een sportieve naschoolse opvang. Dankzij deze projectoproep worden 1.321 extra uren naschoolse sport gecreëerd.

Minister van Sport Philippe Muyters: “In onze scholen is er heel veel waardevolle sportinfrastructuur, waar clubs en sporters vaak nog onvoldoende gebruik van kunnen maken. Sport en onderwijs slaan de handen in elkaar om scholen te overtuigen hun sportinfrastructuur naschools en in het weekend open te stellen en hen te helpen dat praktisch mogelijk te maken.”

Hilde Crevits: “We willen drempels voor de scholen wegnemen en hen een duwtje in de rug geven om hun sportinfrastructuur kwaliteitsvoller te maken en naschools open te stellen. Ook voor de scholen is er een win: de leerlingen profiteren mee van de investeringen in de sportaccommodatie tijdens de lessen L.O. en de samenwerking met sportclubs betekent extra inkomsten .

Via de eerste oproep kregen eerder al 53 scholen ondersteuning en werden 1018 extra naschoolse sporturen gecreëerd.

 

Overzicht voor Turnhout:

Sint-Victor Turnhout

            92 223 €

GO! Campus Zenit Turnhout

            86 920 €

GO! Campus Boomgaard Turnhout

            49 900 €

Sint-Pieterinstituut Turnhout

            78 066 €

HIVSET Turnhout

            32 422 €

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is