Gecombineerd transport krijgt extra fiscale ondersteuning

Door Paul Van Miert op 6 juli 2016, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Mobiliteit en openbare werken
Vrachtwagen

De fiscale steun voor het gecombineerd goederenvervoer wordt verhoogd en uitgebreid. Het ontwerp van decreet hierover werd onlangs door de Vlaamse regering goedgekeurd. Dat kondigde Vlaams minister voor Begroting en Financiën Bart Tommelein in het Vlaams parlement aan op vraag van Paul Van Miert (N-VA). Die reageert tevreden. Van Miert: “De maatregel zal het vervoer over spoor- en waterwegen stimuleren.”   

Momenteel wordt voor goederenvervoer dat plaatsvindt tussen minstens twee lidstaten en waarbij het overgrote deel van het traject via spoor gebeurt een deel van de verkeersbelasting terugbetaald als enkel het eerste of laatste gedeelte van het traject over de weg gebeurt. “In de praktijk wordt van de maatregel weinig gebruikt gemaakt, niet alleen omdat het toepassingsgebied erg beperkt is, maar ook omdat de administratieve bewijslast zwaar is” aldus Van Miert.

Op vraag van Paul Van Miert antwoordde minister Tommelein in het Vlaams parlement dat de Vlaamse regering op 24 juni een voorstel van decreet heeft goedgekeurd dat de bestaande maatregel aanpast. In de eerste plaats wordt het toepassingsgebied uitgebreid. In de toekomst zal de terugbetaling niet enkel gelden voor het per spoor afgelegde traject, maar ook voor het gecombineerde vervoer via binnenwateren of via zeetraject. Bijkomend zal de terugbetaling niet tot 80 procent beperkt blijven, maar wanneer een voertuig minstens 220 overslagverrichtingen registreert kan de jaarlijkse verkeersbelasting volledig worden terugbetaald.

Naast de uitbreiding van het toepassingsgebied, worden ook de administratieve lasten verminderd. Het zal volstaan om in het aanvraagformulier een overzicht te geven van de overslagverrichtingen met datum en locatie. De vrachtbrieven zullen niet standaard worden opgevraagd door VLABEL, maar enkel steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Paul Van Miert: “Het ontwerp van decreet wordt nu voorgelegd aan de bevoegde adviesorganen, waarna het ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. In principe zal de nieuwe maatregel ingaan vanaf het aanslagjaar 2016.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is