Actieplan Verwijlintresten werkt: daling met 9%

Door Paul Van Miert op 16 mei 2017, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Mobiliteit en openbare werken

De verwijlintresten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn ruim met 9 procent gedaald ten opzichte van 2015. In absolute cijfers betekent dit een daling van 346.000 euro in 1 jaar tijd, zo blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Paul Van Miert (N-VA) aan bevoegd minister Ben Weyts. Paul Van Miert: “Het actieplan van de minister werpt duidelijk vruchten af. De verwijlinteresten worden teruggedrongen en dat komt onze betrokken zelfstandigen en kmo’s enkel ten goede.”

Het probleem van de verwijlinteresten is een gekend probleem bij de overheid. Verwijl- of nalatigheidsintresten zijn de intresten die men kan aanrekenen voor laattijdige betalingen van prestaties of goederen. Het aandeel van het domein Mobiliteit en Openbare Werken in verwijlintresten is groot omdat er veel uitgaven naar infrastructuurwerken gaan.

“De laattijdige betalingen zijn problematisch voor de betrokken bedrijven, waaronder heel wat Vlaamse zelfstandigen en kmo’s, en ook voor de Vlaamse overheid die zotte kosten doet”, zegt parlementslid Paul Van Miert daarover.

Bevoegd minister Ben Weyts liet daarom een actieplan opstellen om de verwijlinteresten terug te dringen. Dat actieplan wordt nu uitgevoerd en dat blijkt ook uit de cijfers, zegt Van Miert: “De verwijlintresten binnen het beleidsdomein MOW waren in 2016 ruim met 9% gedaald ten opzichte van 2015.” Vooral bij De Lijn is de daling spectaculair (-63%), maar ook bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (-33%) en het departement MOW zelf (-28%) zijn de resultaten opmerkelijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is