Alle flankerende maatregelen kilometerheffing op een rijtje

Door Paul Van Miert op 24 oktober 2017, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Mobiliteit en openbare werken
Keuring vrachtwagens

Sinds 1 april 2016 is de kilometerheffing voor vrachtwagens van toepassing in Vlaanderen. Die heffing bracht ook flankerende maatregelen met zich mee, maar hoe ver staan we nu met deze maatregelen en hoeveel wordt er nu aan deze maatregelen besteed? Hierbij een duidelijk overzicht:

 • De arbeidsmaatregelen: 

De Vlaamse Regering versterkt het sectorconvenant met de sector transport en logistiek via de inzet van twee extra VTE-sectorconsulenten, één extra voor 2016 en één extra voor 2017. Kost: € 147.000

 

 • Opleidingsmaatregelen:

Binnen de werking van VDAB wordt versterkt ingezet op een aantal maatregelen die open staan voor alle vrachtvervoer-intensieve sectoren:

 1. Verhoging van het aantal IBO-trajecten. Er wordt gemikt op een maximum van 200 bijkomende IBO-trajecten op die manier kan de wachttijd van de huidige beroepsopleiding ook nog verder verlicht worden. Dit wordt momenteel uitgevoerd. Hiervoor is 1.380.000 euro voorzien.
 2. Verhoging van de instroom door extra capaciteit vooropleiding/schakelmodule. De uitbesteding voor deze opdracht staat momenteel open. De gunning en opstart wordt zo snel mogelijk voorzien. Voor de verhoging van de instroom door het creëren van extra capaciteit voor de vooropleiding/schakelmodule gericht op de opleiding goederenvervoer is 446.500 euro voorzien.
 3. Verhoging capaciteit voor bediendenopleidingen en MS Dynamics NAV. In drie provincies is er reeds een opleiding gegund aan een partner. Momenteel is een groep van 9 cursisten aan de opleiding bezig. Hiervoor is 250.000 euro voorzien.
 4. Aankoop van 2 bijkomende vrachtwagensimulatoren Voor de eenmalige investering is 567.564 euro voorzien. De jaarlijkse extra werkingskosten (brandstof, onderhoud, verzekering…) voor de bijkomende inzet van deze 2 mobiele simulatoren wordt geraamd op 88.725 euro. 
 • Onderwijsmaatregelen

In samenspraak met de sector wordt er extra ingezet op bijkomende financiële ondersteuning van de opleiding vrachtwagenchauffeur in de 3de graag van het beroepssecundair onderwijs. Hiervoor is er maximaal 200.000 euro voorzien voor het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL).

 

 • Subsidiesysteem verkeersveilige en ecologie bevorderende maatregelen

Dit subsidiesysteem ligt ter goedkeuring bij Raad Van State en wordt eind 2017 verwacht in werking te treden. Voor dit systeem wordt een jaarlijks budget van 36 mio euro voorzien.

 

 • Ecologiepremie+

De maatregelenlijst werd reeds aangepast met volgende maatregelen. · CNG vrachtwagen >3.5 ton monofuel CNG; · LNG vrachtwagen >3.5 ton monofuel LNG; En zal uitgebreid worden met de hybride voertuigen als deze op de markt aanwezig zijn.

 

 • Terugbetaling van verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer

De totale vermindering gecombineerd vervoer bedraagt 138.694 euro (gemiddeld 227 euro per dossier, wat overeenstemt met gemiddeld ongeveer 51% van het bedrag aan jaarlijkse verkeersbelasting voor het betrokken voertuig), waarvan 126k euro ten laste van het Vlaamse Gewest en 12,6k euro ten laste van gemeentelijke opcentiemen

 

 • een ruimere invulling van het occasioneel vervoer in de verkeersbelasting

De vrijstelling voor het betalen van verkeersbelasting voor occasioneel vervoer wordt vandaag ingevuld aan de hand van een rittenblad. De limiet van dertig dagen per jaar, wordt door sommige sectoren als beperkend ervaren. Dit occasioneel vervoer zal vanaf 2018 ruimer worden ingevuld, bvb. inzake het aantal dagen op het rittenblad, of het aantal gereden kilometers. De ruimere invulling zal worden afgetoetst met de Europese Commissie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is