ANPR-locatiekeuze

Door Paul Van Miert op 7 juli 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
ANPR-locatiekeuze

De cijfers in de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) tonen aan dat het aantal dodelijke slachtoffers in Vlaanderen voor 2014 opnieuw in stijgende lijn gaat. Met een stijging van 18 verkeersdoden ten opzichte van het jaar 2013 lijkt de dalende trend van de afgelopen jaren omgebogen.

Naar aanleiding van deze vaststellingen heeft de minister alvast verklaard om onder meer verder te investeren in verkeershandhaving. Het systeem van ANPR-camera’s kan hierin een belangrijke rol vertolken. Naast verkeershandhaving, kan het ANPR-systeem namelijk gebruikt worden voor diverse doeleinden zoals verkeerskundige analyse, politionele doeleinden en listings. Recentelijk hebben we nog kunnen vernemen dat VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) een proefproject opstart in de politiezone Turnhout om bestuurders op te sporen die hun verkeersbelasting niet hebben betaald. Indien dit project succesvol is, zal dit worden uitgerold over heel Vlaanderen.

Uit berichtgeving blijkt dat ook meer en meer gemeenten, gewonnen zijn voor het inzetten van ANPR-camera’s. De ANPR-opdrachtencentrale kan hierin een belangrijke rol spelen.

Dat een goed uitgebouwd ANPR-cameranetwerk een grote meerwaarde heeft, lijkt vanzelfsprekend, maar de kostprijs maakt het volgens mij belangrijk om de inplanting ervan op een oordeelkundige manier te doen. Een eerste evaluatie gebeurd door het Provinciaal Commisssie voor Verkeersveiligheid. Na een gunstig advies zal er een prioriteitenlijst worden vastgelegd (op basis van de gewogen som van de letselongevallen van de vijf voorbije jaren). In functie van budget en plaats op de prioriteitenlijst zal AWV bekijken welke aanvragen eerst in aanmerking komen voor cofinanciering van een ANPR-trajectcontrolesysteem.

Het streven naar efficiëntie is hierin belangrijk. Daarom zijn er reeds initiatieven genomen om de data die door de systemen in beheer van het AWV worden gegenereerd, te integreren in de ANPR-netwerken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is