Begroting 2016: Hervorming van de verkeersfiscaliteit

Door Paul Van Miert op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Mobiliteit en openbare werken
verkeersfiscaliteit

In 2012 heeft het Vlaams Parlement een eerste belangrijke stap gezet naar een meer duurzame verkeersfiscaliteit. De belasting op inverkeersstelling, de zogenaamde BIV, werd hervormd. Mede als gevolg daarvan kregen voertuigen op lpg of aardgas een grote korting op die BIV, terwijl elektrische wagens of auto’s op waterstof zelfs een volledige vrijstelling kregen.

Cijfers tonen aan dat er sinds 2012 een duidelijke trendbreuk is opgetreden naar meer nieuw ingeschreven benzinewagens. Wat betreft de tweedehandsinschrijvingen is het effect veel minder, doordat er werd geopteerd voor de invoering van een leeftijdscorrectie en een graduele aanpassing van de BIV. Toch mogen we concluderen dat de hervorming zijn doel niet gemist heeft en dat er een eerste belangrijke stap werd genomen in toch wel een gevoelig maatschappelijk dossier.

Onze verkeersfiscaliteit zal in 2016 opnieuw een verdere vergroeningsoperatie ondergaan. Bijkomend zal er ook worden gekeken hoe de erosie van inkomsten bij de BIV kan worden tegen gegaan. Een sturende fiscaliteit leidt nu eenmaal tot inkomstenerosie naarmate de sturing werkt.

Eerst en vooral zal de BIV worden bijgestuurd op basis van vervuilende emissies. Er zal rekening worden gehouden met de reële stikstof-emissies voor Euronorm 6. Er zullen ook vrijstellingen worden voorzien voor aardgas en plug-in-hybride elektrische wagens.

Daarnaast zal onze jaarlijkse verkeersbelasting in de toekomst niet alleen rekening houden met fiscale pk, maar ook hier zal een vervuilingscomponent aan worden toegevoegd. De minister heeft aangekondigd om een aantal milieukenmerken zoals CO2-uitstoot, brandstoftype en euronorm mee in rekening te nemen voor de nieuw ingeschreven voertuigen in de jaarlijkse verkeersbelasting.

Toch botsen we hier met deze belangrijke hervormingen opnieuw op de grenzen van onze staatsstructuur. Leasingvoertuigen vallen momenteel buiten het toepassingsgebied van deze maatregelen. Hiervoor moet een intergewestelijk samenwerkingsakkoord worden afgesloten, maar we hebben vernomen dat er reeds diverse inspanningen zijn geleverd om een overleg te hebben met het Waalse gewest.

Naast de BIV en de jaarlijkse verkeersbelastingen zal ook de kilometerheffing voor vrachtwagens, die van start gaat in 2016, inzetten op een verdere verduurzaming van de verkeersfiscaliteit. Het principe de gebruiker betaalt wordt hier verder ingevuld. Dit in combinatie met onder andere het in rekening brengen van de Euronormen zorgt ervoor dat ook hier ingezet wordt op verdere vergroening. Ondanks deze ingrepen waken we zeker over de concurrentiepositie van onze bedrijven, door het nemen van diverse flankerende maatregelen en de 4 zeehavengebieden vrij te stellen van heffing.

De minister heeft duidelijk de weg gekozen naar een meer duurzame mobiliteitsfiscaliteit. Toch is hier enige voorzichtigheid op zijn plaats. Als we de inkomsten bekijken van BIV, jaarlijkse verkeersbelasting en de kilometerheffing zal dit het komende jaar goed zijn voor 1,6 miljard euro inkomsten. Een goede onderbouw van de verwachte inkomsten en een constante monitoring zijn hier van essentieel belang. Alleen op deze manier zullen we  in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan, want een foute sturing kan aanzienlijke  verschillen opleveren tegenover de beoogde belastinginkomsten en een sluitende begroting.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is