Begroting 2016: Prioriteit geven aan een verhoging van de verkeersveiligheid en handhaving

Door Paul Van Miert op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
verkeersveiligheid

 Verkeersveiligheid
2014 was een zwart jaar voor onze verkeersveiligheid. Met naar schatting 400 verkeersdoden op onze wegen kwam voor het eerst in jaren een einde aan de daling van deze cijfers, hiermee zijn we momenteel ver verwijderd van de eigen doelstelling van niet meer dan 200 slachtoffers in 2020.

Wensen we een duidelijke kentering te creëren, dringt een sterk en coherent beleid zich op. Met de oprichting van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en het tot stand komen van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan neemt de minister alvast belangrijke stappen. Hiermee maakt hij gebruik van alle instrumenten die Vlaanderen ter beschikking heeft om de verkeersveiligheid op onze wegen te verbeteren. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid zal gebaseerd zijn op 5 belangrijke fundamenten die elkaar onderling zullen versterken. Deze gecoördineerde aanpak zorgt voor belangrijke synergie-winsten tussen de diverse kamers.  Dit nieuwe orgaan zal de komende jaren voor enkele belangrijke uitdagingen staan zoals de hervorming van de rijopleiding, het wegwerken van de lijst met zwarte punten, de uitbouw van de ANPR-netwerk en de modernisering van de autokeuring.

Ondanks al deze hervormingen, is het gedrag van de deelnemers aan het verkeer nog steeds de bepalende factor betreffende verkeersveiligheid. Dit werd afgelopen dinsdag nogmaals bevestigd op de Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid. Inzetten op een verandering van mentaliteit zal vermoedelijk nog de grootste uitdaging zijn waar het Vlaams Huis voor zal staan. De 6de staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat Vlaanderen bevoegd is geworden voor sensibilisering in het kader van verkeersveiligheid. De minister heeft hiervan al gebruik gemaakt om een duidelijke trendbreuk met het verleden te creëren. De toekomstige verkeersveiligheidscampagnes worden niet meer gebaseerd op shockeffecten, maar wel op positieve emoties, het communiceren van het gewenste gedrag. Om deze campagnes daadwerkelijk effect te laten hebben is het uiteraard essentieel om diverse kritische prestatie-indicatoren te definiëren zodat er een brug kan gemaakt worden tussen de evaluatie van de campagnes en het gewenste gedrag (=beleid). Naast de campagnes zijn ook diverse projecten (VZW’s) actief op het gebied van norm en gedragswijziging. De bundeling binnen het Vlaams Huis zorgt voor meer samenwerking en efficiëntiewinsten.

Handhaving
Het is duidelijk dat iedereen verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt…. . Maar verder investeren in verkeersveilige infrastructuur, het uitbouwen van een fietsbeleidsplan, inzetten op gedragsverandering,…. zal enkel werken wanneer ook de nodige aandacht wordt geschonken aan verkeershandhaving.

Deze Vlaamse Regering heeft de verantwoordelijkheid om een verkeersveilig kader te creëren voor onze weggebruikers, maar daarnaast moet er voor diegene die de regels overtreed ook een reële pakkans zijn. Indien dit laatste ontbreekt, zal het effect van de overige genomen maatregelen significant afnemen.

Binnen het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid wordt alvast gekeken naar de uitbouw van een platform om de ANPR camera’s te integreren in een groter geheel. Het verdere uitbouwen van een dergelijk netwerk, gekoppeld aan performante databanken zorgt ervoor dat er meer en efficiëntere controles komen.

Daarnaast hebben we de afgelopen maanden kunnen vernemen dat de minister verder zal inzetten op de uitbouw van trajectcontroles. Deze keuze is een goede zaak vermits we duidelijk merken dat de huidige controles leiden tot een daling van het aantal letselongevallen en dus tot meer verkeersveiligheid. In 2016 zullen er daarom naast de bestaande controles op de snelwegen, 2 nieuwe worden ingepland op de E313 en E40. Bijkomend zullen er volgend jaar op de gewestwegen naast de 18 bestaande installaties nog 8 nieuwe bijkomen.

Conclusie
Zoals ik in het begin van mijn betoog reeds aangaf, was 2014 een zwart jaar voor onze verkeersveiligheid. Met 400 doden blijft Vlaanderen momenteel nog ver verwijderd van de eigen doelstelling van maximaal 250 verkeersdoden in 2015 en niet meer dan 200 in 2020.  Wensen we een structurele daling van het aantal verkeersslachtoffers, hebben we nood aan structurele maatregelen. Het laaghangend fruit is reeds geplukt.

Elementen zoals het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid en het Vlaams Verkeersveiligheidsplan zijn de fundamenten voor de verdere uitbouw van een sterk en coherent beleid met verkeersveiligheid en handhaving als prioritaire doelstellingen. Het verder bewandelen van dit pad, sterkt mij in de overtuiging dat we de komende jaren dit cijfer significant kunnen doen dalen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is