Begrotingsdebat - algemeen beleid

Door Paul Van Miert op 16 december 2014, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting

Op 16 & 17 december 2014 had, in het Vlaams Parlement, het debat plaats over de begroting. Mijn tussenkomst voor algemeen beleid heeft zich vooral gericht op de overheidscommunicatie richting burgers. Hier kan u de integrale tekst vinden van mijn betoog.

"Het afgelopen decennium is onze maatschappij in versneld tempo gedigitaliseerd. In deze digitale wereld is ook de manier waarop we communiceren enorm geëvolueerd. Nieuwe technieken en kanalen zijn ontstaan, waardoor we op een effectieve en  efficiëntere manier kunnen communiceren met diverse doelgroepen in onze maatschappij.

Cijfers van de Unie van Belgische adverteerders tonen een duidelijke evolutie aan. De privésector heeft de afgelopen jaren meer en meer geïnvesteerd in digitale communicatietechnieken. In 2006 bedroeg de bruto-investering 46 miljoen €, in 2013 was dit opgelopen tot 212 miljoen €. De share of voice van digitale communicatie in het totale communicatiebudget is hiermee toegenomen met 4,2 procentpunten. Als we hier nog de kanalen zoals sociale media,…. mee in rekening brengen, is de stijging zelfs nog hoger.

Het pleit voor deze Vlaamse overheid om de ingeslagen weg van digitalisering verder in te zetten. Het creëren van digitale platformen en de verdere uitbouw hiervan, in combinatie met digitale communicatie, zorgt ervoor dat de burgers op vlotte manier de weg kunnen vinden richting de Vlaamse administratie. Dergelijke communicatiesystemen zijn ook uiterst nauwkeurig te monitoren en evalueren. Hierdoor kan op elk tijdstip de platformen en communicatie worden bijgestuurd. Uiteraard is het ook belangrijk om de klassieke kanalen niet te vergeten, zodat de mensen die geen toegang hebben tot digitale kanalen niet worden vergeten.

Op dit moment ontvangen we reeds de eerste signalen van de Vlaamse overheid betreffende deze verdere digitalisering en open communicatie met de burger. Het besluit om het digitale kanaal Youtube in te schakelen, voor uitzendingen van plenaire vergaderingen en commissies, zorgt voor een transparantere communicatie en een laagdrempelige toegang voor de burgers. Dit kanaal is ook perfect te monitoren, waardoor op elk moment kan bijgestuurd worden. Een 2de maatregel is het hervormen van de communicatie voor kusttoerisme, waarin de betrokken minister duidelijk aangeeft te opteren voor een  meer moderne en efficiënte communicatiemaatregelen.

Naast de verdere digitalisering, willen we ook de coherentie van de communicatie verder onderstrepen. Deze overheid wil met zijn entiteiten meer overkomen als 1 geheel. In 2013 heeft de voormalige Vlaamse regering besloten om het nieuwe merk ‘Vlaanderen’ te lanceren voor buitenlandse communicatie. In 2014 zal deze lijn verder worden doorgetrokken voor de binnenlandse communicatie. We zijn opgetogen dat de Vlaamse overheid, dit merk verder wil uitbouwen tot een sterk merk. Hierdoor krijgen de burgers een beter inzicht in de activiteiten van de Vlaamse overheid, waardoor een betere interactie tot stand kan komen.

Om dit coherent beleid verder uit te bouwen, roept de N-VA fractie met aandrang op, om de entiteiten die overkomen in het kader van de 6de staatshervorming , zo snel mogelijk onder de paraplu te krijgen van de Vlaamse overheidscommunicatie.

Tot slot wil ik ook in het kader van een moderne en kwalitatieve dienstverlening vragen om de richtlijn van 23 april 2004 opnieuw te bevestigen, nl. dat alle entiteiten van de Vlaamse overheid voor hun georganiseerde wegwijs- en eerstelijnsinformatievragen en bij belangrijke mediacampagnes gebruik dienen te maken van de Vlaamse Infolijn."

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is