Digitalisering overheidscommunicatie

Door Paul Van Miert op 30 oktober 2014, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting
Digitalisering

De cijfers van de Unie van Belgische Adverteerders tonen aan dat bedrijven meer en meer inzetten op onlinecommunicatie. In 2006 bedroeg de bruto-investering 46.519.730 euro, in 2013 was dit gestegen naar 212.120.033 euro. Sinds 2006 is de share of voice van onlinecommunicatie toegenomen met 4,2 procentpunten tot 5,8 % in 2013. (bron: Jaarverslag 2013 UBA). Deze cijfers hebben enkel betrekking op display-advertenties. De werkelijke toename in online adverteren is veel groter, als we ook nog sociale media, google, realtimebidding enzovoort in rekening brengen.

Uit de beleidsbrief 2013-2014 van voormalig minister-president Kris Peeters blijkt dat de Vlaamse overheid verder zal inzetten op haar digitale platformen in de communicatie met de burgers. Om mensen vlotter de weg te laten vinden naar die platformen, is het belangrijk om ook meer in te zetten op digitale overheidscommunicatie. Online communicatie is ook een van de weinige mediakanalen die goed meetbaar zijn naar campagnedoelstellingen.

Tijdens de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting van 30 september 2014 was er een gedachtewisseling over het jaarverslag 2013 van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie. Daarin werd duidelijk dat onlinecommunicatie nog te weinig wordt ingezet voor overheidscampagnes.

In dit kader heb ik een bevraging gedaan naar het verder inzetten van nieuwe digitale kanalen, evaluatie en naar expertise. In bijlage kunnen jullie de resultaten vinden van deze bevraging.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is