Evaluatie km-heffing: geen grote verschuivingen op Vlaams niveau na invoering

Door Paul Van Miert op 26 oktober 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Uit de evaluatie van de kilometerherffing voor vrachtwagens van het departement Mobiliteit en Openbare Werken blijkt dat er algemeen geen grote verschuivingen op Vlaams niveau merkbaar zijn na de invoering van de kilometerheffing. De verschuiving van snelwegen naar onderliggend wegennet wordt lokaal op enkele plaatsen vastgesteld, maar in het algemeen worden er geen verschuiving gemeten. Dit werd door secretaris-generaal Filip Boelaert in het Vlaams parlement tijdens de commissie van donderdag 25 oktober bevestigd. Concreet zijn er voor en na de heffing volgende evoluties van het vrachtverkeer te constateren: 55% status quo, 14% significante afname en 30% significante stijging. Deze stijging is zowel op betolde als op niet-betolde snelwegen merkbaar is. 

 

Analyserapport voor- en nameting kilometerheffing vrachtwagens

Het analyserapport bevat enkel het overzicht van de tellingen in het kader van het onderzoek naar het sluipverkeer dat zou kunnen zijn ontstaan door de invoering van de kilometerheffing op een deel van het wegennet. Het rapport omvat weinig nieuwe gegevens om tot een meer gefundeerde gedachtewisseling te komen dan dat we in juli gehad hebben. Qua omvang is het rapport erg uitgebreid, maar het blijft erg voorzichtig in zijn conclusies.

"Uit de resultaten blijkt dat er maar in een beperkt aantal gevallen, namelijk in 73 op de 519 gevallen een link tussen de evolutie in verkeersvolume en de invoering van de kilometerheffing aangetoond kan worden. Er zijn een tal van mogelijke factoren die een wijziging in hetverkeersvolume kunnen verklaren. Enkel tellingen kunnen deze factoren niet blootgeven. Daarvoor is een herkomst-bestemmingsanalyse nodig. Het is dan ook aangeraden om dergelijke analyse uit te voeren als vervolg", aldus Vlaams parlementslid Paul Van Miert.

Op enkele wegen was er duidelijk sprake van significante stijging aantal vrachtwagens ondanks de algemene trend. Voor deze wegen is er gekozen om ook deze op te nemen in het tolnetwerk vanaf 1 januari 2018. Het gaat hierbij om: 

  • N43 Gent-Kortrijk, parallel aan E17
  • N35 Deinze – Veurne, parallel aan E40
  • N42 Wetteren – Geraardsbergen, maasverkleining tussen E40 en E429
  • N14 Hoogstraten – Mechelen, parallel aan E19
  • N73 Tessenderlo – Kessenich, parallel met E314

Overige vervolgmaatregelen zijn het onderzoek naar bepaalde andere locaties. Men oogt voor een rapportering in 2018 en op eventueel decretaal ingrijpen tegen zomer 2018. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is