Geothermie verzekeringen

Door Paul Van Miert op 25 november 2015, over deze onderwerpen: Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid

Op 14 september 2015 is VITO gestart met de eerste proefboringen op de Ballmatsite voor een grootschalig diepe geothermieproject in de Kempen. De boring is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van ons Vlaams energiebeleid. Naast het project op de Ballmatsite, zijn ook nog andere actoren actief bezig op het vlak van diepe geothermie. De onderneming Janssen Pharmaceutica is in de Kempen al jaren pionier op het gebied van farmaceutische innovatie en ontwikkeling. Deze onderneming wordt ook geconfronteerd met de vraag om op een duurzame manier om te gaan met energie. Het bedrijf zou de komende jaren willen inzetten op diepe geothermie. In een eerste fase voor hun eigen sites, in een 2de fase zou de restwarmte voorzien worden voor de omliggende gemeenten.

De ontwikkeling hiervan zou een grote stimulans betekenen voor de regio: de verdere verankering van de onderneming in de Kempen, de ontwikkeling van een nieuwe industrie met op termijn plaats voor 1000 nieuwe jobs, duurzame energie en stabiele energieprijzen. Dergelijke pioniersprojecten worden, door het feit dat ze zo innoverend zijn, geconfronteerd met diverse beperkingen binnen ons wetgevend en bedrijfseconomisch kader. De Vlaamse regering heeft al meerdere inspanningen geleverd om diverse barrières weg te werken, denken we maar aan het toekomstige decreet diepe ondergrond en aardwarmte.

Een belangrijk obstakel dat momenteel nog wordt ervaren door de sector is het verzekeren van geothermieprojecten in Vlaanderen. Uit gesprekken met de betrokken actoren blijkt dat Duitse maatschappijen, die al ervaring hebben in geothermieprojecten, niet gemakkelijk meer dergelijke projecten kunnen verzekeren in hun thuisland. Dit is onder andere het gevolg van een aantal falingen van geothermieprojecten.

In Nederland heeft de overheid zich een belangrijke rol toegeëigend. Hier heeft men de “regeling Risico’s dekken voor aardwarmte” in het leven geroepen. Op 1 oktober 2015  zal deze voor de 5de keer worden opengesteld, hiermee kan een bedrijf zich verzekeren tegen de misboring bij een aardwarmteproject. Het bedrijf betaalt op voorhand een premie en in ruil daarvoor voorziet men een uitgekeerd bedrag indien de boring een teleurstellend resultaat heeft.

Tijdens de bespreking van de beleidsbrief van minister Turtelboom werd hier dieper op ingegaan. De minister verklaart duidelijk in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn dat men onderzoekt hoe een garantieregeling kan uitgewerkt worden voor het geologische risico. Binnen dit kader sluit vooral het systeem vanuit Nederland het meest aan bij de wensen van de Vlaamse overheid. Voor de projecten die zich nu in een opstartfase bevinden, is de snelle realisatie van dit garantiesysteem een prioriteit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is