Het overleg met Europa over het uitvoeren van grote investeringen na de invoering van ESR 2010

Door Paul Van Miert op 19 november 2014, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting

De invoering van de ESR 2010 reglementering leidde tot herkwalificaties van de overheidsperimeter en van PPS projecten. De gevolgen hiervan voor b.v. scholenbouw, welzijnsinstellingen, Oosterweel… kwamen hier al eerder aan bod. De minister-president gaf toen aan dringend het gesprek met Europa te willen opstarten over het belang van deze investeringen voor Vlaanderen. Dit is inmiddels gebeurd. Op donderdag 13 november had de minister-president een onderhoud met Marianne Thyssen, eurocommissaris van Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.

Ter voorbereiding van het gesprek met Europa maakte de Vlaamse Regering een position paper die onlangs in De Tijd verscheen. Hierin gaf de Vlaamse regering denkpistes aan  om de nodige begrotingsdiscipline te verzoenen met een belangrijke investeringscapaciteit.

Voor de middellange termijn suggereert de Vlaamse Regering. een andere manier van aanrekenen van investeringen. Voor oplossingen op  kortere termijn wordt er verwezen naar een soepeler toepassing van de investeringsclausule en de mogelijkheden van het Europese investeringspakket. Hiermee sluit Vlaanderen zich aan bij  een groeiende  Europese consensus dat er moet geïnvesteerd worden om de economische groei te stimuleren.

Een en ander zou aan bod komen in de Raad ECOFIN, de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad van december. Over het eerste onderhoud met Marianne Thyssen, werd in de plenaire vergadering van 19 november 2014, toelichting gevraagd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is