Het ritsprincipe

Door Paul Van Miert op 3 juli 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
Ritsen

In 2014 werd het principe van het ritsen in onze wegcode ingeschreven met het artikel 12bis. Hoewel dat principe al twee jaar in onze wegcode is opgenomen en verplicht is voor bestuurders, weet bijna 25% van de chauffeurs niet wat ritsen juist inhoudt. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Het principe van ritsen is verplicht op plaatsen waar een rijstrook ophoudt of wordt onderbroken én wanneer het verkeer sterk vertraagt. De bestuurder moet op zijn rijstrook blijven en rijden tot aan de versmalling om vervolgens in te voegen in de aangrenzende rijstrook waar het verkeer zich voortzet. De bestuurders die zich reeds op die rijstrook bevinden, moeten beurtelings één bestuurder laten invoegen.

De Nederlandse wegcode wordt expleciet een onderdeel opgenomen over het filerijden, terwijl we in onze Belgische wegcode moeten constateren dat dit zeer versnipperd is over diverse artikelen. Ook het KB dat ritsen regelt is volgens meerdere verkeersspecialisten niet eenduidig.

We zijn dan ook blij om te vernemen dat in het kader van de werkgroep vereenvoudiging van de wegcode (vertegenwoordiging FOD Mobiliteit en Vervoer, FOD Justitie, de drie gewesten, Centrex) het artikel in verband met het ritsen opnieuw worden bekeken (en bij uitbreiding 'filerijden'). Hierbij zal ook gekeken worden naar de handhaving van dit principe.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is