Hoe de transportsector sociaal rechtvaardiger maken zonder verlies aan competitiviteit

Door Paul Van Miert op 15 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Collega's uit het Europees Parlement Helga Stevens en Mark Demesmaeker organiseerde op dinsdag 30 januari een conferentie omtrent een eerlijkere transportsector. Als volksvertegenwoordiger in de commissie Mobiliteit & Openbare Werken nam Paul Van Miert ook deel aan dit event. 

Op 31 mei 2017 stelde de Europose Commissie "Europe on the move" voor. Dit pakket omvat 8 voorstellen die de sociale misbruiken in de Europese transportsector moeten aanpakken. Naar aanleiding hiervan organiseerde Helga Stevens en Mark Demesmaeker de conferentie, die een panelgesprek met experten in het domein omvatte; een afgevaardigde van de Europese Commissie, vertegewoordigers van werkgevers- en weerknemersorganisaties en academici. De nadruk lag bij de conferentie op cabotage, postbusbedrijven, detachering, rij- en rusttijden en de tachograaf met als centrale vraag: “Hoe de transportsector sociaal rechtvaardiger maken zonder verlies aan competitiviteit?”

Demesmaeker: “Dit is een thema dat elke Vlaming aanbelangt. Niet alleen mensen uit de sector worden dagelijks geconfronteerd met Europese transporteurs en bestuurders die het niet nauw nemen met de regelgeving, ook de Vlaamse weggebruiker is getuige van buitensporigheden op en langs de weg. Cowboys op onze wegen, overlast op onze parkings en oneerlijke concurrentie uit lageloonlanden vragen om een doeltreffende aanpak.”

"Dit soort initatieven zijn van groot belang voor de sector. We moeten blijven luisteren naar wat er in de praktijk ervaren wordt, hoe de sector de wetgeving ervaart en waar we de wetgeving zo goed mogelijk kunnen verbeteren. Op Vlaams, federaal en Europees niveau. Daar willen zowel ik, als mijn collega's van de andere beleidsniveaus ons voor inzetten, aldus Vlaams parlementslid Paul Van Miert."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is