Inbreuken op kilometerheffing niet meer even zwaar beboet

Door Paul Van Miert op 25 augustus 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

 

HET BELANG  VAN LIMBURG 23 AUGUSTUS 2017

 

BrusselEr komt vanaf januari volgend jaar een nieuw boetestelsel voor inbreuken op de kilometerheffing voor vrachtwagens. Niet

elke overtreding wordt dan meteen bestraft met een boete van 1.000 euro. “De boetes zijn een doorn in het oog van de sector”,

aldus directeur Philippe Degraef van Febetra. “Daar komt nu dus verandering in.”

Sinds 1 april vorig jaar betalen alle vrachtwagens die het Belgische snelwegennet gebruiken, een tolheffing. De heffing wordt

berekend met behulp van een zogenoemde on-boardunit in elke vrachtwagen. Met de tolheffing wil de overheid ook buitenlandse

vrachtwagens, die vaak alleen maar door België rijden op weg naar een andere bestemming, laten betalen voor het gebruik van het

wegennet.

Van bij het begin waren er klachten over het boetestelsel. Elke inbreuk wordt immers bestraft met een minimum boete van 1.000

euro. “Dat betekent dat een chauffeur die een fout maakt, zoals het per vergissing ingeven van een verkeerde nummerplaat of het

plaatsen van het foute bakje in een vrachtwagen, dezelfde boete krijgt opgelegd als een doortrapte fraudeur die al een heel jaar lang

zonder bakje rondrijdt”, aldus Philippe Degraef.

Variabel

Om aan die kritiek tegemoet te komen, wordt het boetestelsel nu veranderd. “Het komt erop neer dat de bewuste fraudeur nog

steeds met een hoge boete wordt geconfronteerd, maar dat kleinere en onopzettelijke inbreuken minder zwaar worden bestraft”,

aldus Philippe Degraef.

Ook de politiek heeft oren naar de verzuchtingen van de transportsector, zo blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit

Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Paul Van Miert (N-VA) in de Commissie Mobiliteit. “Het is de bedoeling

om het huidige boetetarief te behouden voor de voertuigen zonder on-boardunit en eventueel zelfs te verhogen in gevallen van

fraude. Daar ligt immers een heel duidelijke intentionaliteit aan de basis”, aldus de minister. “Daarnaast is het de bedoeling om de

boetes fors te verlagen voor alle andere gevallen. In het voorlopige voorstel - maar het gaat nog om een werkvoorstel - is sprake

van een tarief van 500 euro voor een aantal opgesomde inbreuken waaronder het niet activeren van de unit, dat is in de meeste

gevallen niet intentioneel, en het blijven rijden met een unit die aangeeft dat er een probleem is zonder de dienstverlener te

contacteren. Voor andere inbreuken wordt een tarief van 100 euro gehanteerd. De boete - uitgezonderd die van 1.000 euro - zou

kunnen worden verlaagd wanneer het gaat om een eerste inbreuk.”

Hoe de regeling er uiteindelijk zal uitzien, staat nog niet helemaal vast en is het voorwerp van politiek overleg tussen de drie

gewesten. De politieke turbulentie op Waals en Brussels vlak dreigt daarbij voor uitstel te zorgen. “Het is bijgevolg niet zeker of de

nieuwe boetes al op 1 januari in voege zijn”, vreest ook Philippe Degraef van Febetra.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is