“Kilometerheffing omzeilen is duurder dan betalen.”

Door Paul Van Miert op 31 mei 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
Vrachtwagen

Vlaamse kilometerheffing leidt niet tot toename vrachtverkeer in Zuid-Nederland

 

De kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen leidt niet tot een toename van het vrachtverkeer in Zuid-Nederland (de provincies Noord-Brabant en Limburg). Dat besluit Vlaams Parlementslid Paul Van Miert (N-VA) uit een onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau TNO in samenwerking met de Rijkswaterstaat. “Omrijden blijkt duurder te zijn dan de heffing gewoon betalen”, zegt Van Miert. “Dit bevestigt wat ik ook al hoorde van Vlaamse transporteurs”.

Sinds 1 april 2016 betaalt vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton een kilometerheffing voor het gebruik van de Vlaamse autosnelwegen. De tarieven zijn afhankelijk van de gewichts- en milieuklasse van de vrachtwagens. Sommige Nederlandse media hebben in het verleden bericht dat de heffing voor meer overlast van vrachtverkeer in (grens)gemeenten zou zorgen. Chauffeurs zouden immers uitwijken naar een lager wegenetwerk om de heffing te omzeilen.

De Nederlandse Rijkswaterstaat heeft daarop een onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een vergelijking van de vrachtintensiteiten op zowel het hoofdwegennet als onderliggend wegennet in de periode maart-september 2016 en dezelfde periode in 2015. De resultaten zijn nu bekend gemaakt.

Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Van Miert (N-VA): “De Nederlandse analyse wijst erop dat de vrachtintensiteiten zowel op het hoofdwegnet als op het onderliggende wegennet bij de grensovergangen zijn afgenomen. Op een aantal corridors nam men een stijging van vrachtverkeer waar, maar deze was te wijten aan een combinatie van de economische groei en ruimtelijke ontwikkelingen.”

Alle rekenvoorbeelden wijzen erop dat omrijden via een lager (niet betold) wegennet duurder is dan gewoon het volgen van de kortste route over Vlaamse (tol)wegen. Door om te rijden kan je dan wel de kilometerheffing ontwijken, maar de kosten voor brandstof en arbeid gaan flink naar omhoog. De besparing weegt niet op tegen alle extra kosten. Vlaams parlementslid Paul Van Miert haalde deze argumentatie al verschillende keren aan in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken, en trekt de redenering door naar Vlaanderen: “Dat er op sommige corridors in Vlaanderen, meer vrachtverkeer wordt waargenomen, neem ik aan. Dat dit toe te schrijven is aan de kilometerheffing niet. Het Nederlandse onderzoek spreekt een toename op het onderliggende wegennet tegen en ik veronderstel dat dit in Vlaanderen niet heel anders zal zijn.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat momenteel een grootscheepse controlemeting uitvoeren in heel Vlaanderen, om objectief vast te stellen welke effecten de invoering van de kilometerheffing heeft op het onderliggende wegennet in Vlaanderen. Dit Vlaamse onderzoek is nog groter, grondiger en gedetailleerder dan het onderzoek in Nederland. De eerste voorlopige resultaten daarvan worden verwacht in de zomer. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is