Nieuwe stappen in Vlaamse overheidscommunicatie

Door Paul Van Miert op 12 april 2016, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting
Vlaamse overheidscommunicatie

Sinds  2011 is de Vlaamse overheid gestart met de kwaliteitsmeting van de Vlaamse overheidscommunicatie. Hiervoor werd door het Departement Kanselarij en Bestuur een monitoringsysteem opgesteld voor het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid. De eerste meting vond plaats in februari 2013, de zogenaamde nulmeting. Vanaf dat moment werd er een jaarlijkse meting uitgevoerd om het Vlaamse communicatiebeleid structureel te evalueren en de nodige aanbevelingen te formuleren. Na de derde kwaliteitsmeting, konden we vernemen dat de kwaliteit van het communicatiebeleid een gestage vooruitgang kent. Na de vorige metingen werden echter vier verbeterpunten vastgelegd, die na de controle behouden werden.

Duidelijke profilering van de Vlaamse overheid
Met de voortzetting van de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe huisstijl is er al een duidelijk positief effect merkbaar in de kwaliteitsmeting, vooral inzake corporate communicatie, consistentie en duidelijkheid. Om ook inhoudelijk als Vlaamse overheid op een coherentere manier naar buiten te komen, is onlangs  gestart met een project om een merkcoherente perskamer uit te bouwen, om zo te komen tot een betere afstemming tussen de diverse rollen in de interne en externe communicatie zoals het woordvoerderschap. Zo zal iedereen werken vanuit dezelfde branding en contentstrategieën, en daarbij hetzelfde verhaal en dezelfde organisatiewaarden beter gecoördineerd uitdrukken.

Benutten van onderzoek voor kwaliteitsverbetering
Hiervoor zal de raamovereenkomst worden vernieuwd. Het eerste perceel heeft opnieuw tot doel de evaluatie van communicatie-initiatieven via pretests en effectmetingen. Het tweede perceel dient om via onderzoek op wetenschappelijke basis inzichten te verkrijgen in hefbomen en in drempels.

Integreren van communicatie in beleid
De Vlaamse overheidsdiensten hebben een opleiding ontwikkeld voor de communicatiemethode CB-link, dat als instrument voor beleidscommunicatie naar voren wordt geschoven. Via het centrale vormingsaanbod van de Vlaamse overheid staat die opleiding open voor alle communicatie- en beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid. Daar worden ook de beste praktijken gedeeld.

Interne communicatie
Er wordt een nieuw digitaal overheidsbreed kanaal uitgewerkt voor nieuws, informatie, samenwerking en netwerking. Dit moet in de plaats komen van het ondertussen verouderde extranet van 2006. Er zal gebruikt worden gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden en dit rond drie pijlers; nieuws, samenwerking en verbinding, dienstverlening. Het is de bedoeling dat de plannen voor het nieuwe kanaal goed worden afgestemd op de plannen voor de externe sites, met name het webuniversum, waaronder vlaanderen.be en overheidvlaanderen.be, vroeger bestuurszaken.be, ressorteren.

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is