Rijgeschiktheid voertuigen

Door Paul Van Miert op 1 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
rijgeschiktheid voertuigen

Uit cijfers van de FOD Mobiliteit blijkt dat vorig jaar één op acht ofwel 12,6% van de vrachtwagens en bussen bij wegcontroles niet voldeed aan de technische vereisten om deel te nemen aan het wegverkeer. Het jaar voordien lag het percentage met 14% zelfs nog hoger. De gedetecteerde gebreken zouden vooral betrekking hebben op defecte koplampen (37 procent), slechte remmen (20 procent), een slecht chassis (18 procent) en versleten banden (7 procent). Aan sommige voertuigen is de schade zo ernstig dat ze niet opnieuw de baan op mogen. Ze moeten dan eerst ter plaatse worden hersteld, of naar een herstelplaats worden gesleept.

De minister heeft reeds eerder aangegeven prioritair te willen inzetten op verkeersveiligheid, met een aanpak op meerdere fronten tegelijk. Hoewel de technische normering van voertuigen nog steeds een bevoegdheid is van de federale overheid, staan de gewesten vandaag in voor de keuring van voertuigen en de controles op de weg.  Ik heb de minister bevraagd over deze cijfers en de aanpak hiervan. Het antwoord van de minister kan u lezen in bijlage.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is