Tussenkomst op actuele vraag over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens in Duitsland

Door Paul Van Miert op 4 mei 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts kreeg een vraag tijdens de plenaire vergadering van 26 april 2017 over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens in Duitsland. Hierbij vindt u de tussenkomst van Paul Van Miert op deze vraag. De resultaten van de proefprojecten wordt afgewacht voordat de minister een duidelijke aanpak voor de kilomterheffing voor personenwagens in Vlaanderen kan opstellen en toelichten. 

"Ik geloof niet in OBU's voor personenwagens. Na mijn bezoek aan ConnectMy.car, opgericht door Proximus en Touring, heb ik gezien hoe ver de technologie staat. Een zeer klein en betaalbaar toestel maakt het mogelijk om alle informatie te verzamelen die nodig is voor een kilometerheffing. Tevens maakt het toestel mogelijk om het rijgedrag van chauffeurs te analyseren en de auto van WiFi te voorzien. Het is daar waar we mee aan de slag moeten, aldus Paul Van Miert."


Tussenkomst door Paul Van Miert op actuele vraag over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens in Duitsland


Paul Van Miert (N-VA):

Het is al aangehaald, maar toch duidelijk: het wegenvignet is ‘old school’. Dat is iets dat je volledig van de tafel moet vegen. Je stuurt daar niets mee qua plaats of tijd of wat dan ook. Het draagt niet bij aan groene fiscaliteit en ook voor de normale fiscaliteit is het geen goed idee.

Hoe moeten wij in de toekomst verder? We moeten zeker de zaken fatsoenlijk onderzoeken, minister. Want zelfs het huidige systeem dat we hebben voor onze vrachtwagens, is in de realiteit al een beetje voorbijgestreefd op het vlak van techniek. Als we bijvoorbeeld zien wat ‘Connect My Car’ van Proximus en Touring doet, met de kleine datarecorders in de wagens, als we zien wat dat al kan op het vlak van registratie van plaats en tijd, is dat enorm. Ik denk dat daar de toekomst zal liggen, als we naar een fiscaliteit willen waarbij de gebruiker van het wegennet betaalt en niet de bezitter van de wagen. We moeten zeker nog even wachten tot die techniek op punt staat, en kunnen beter in die techniek instappen dan in alle bestaande technieken die we vandaag kennen.

 

Minister Ben Weyts

Net in functie van de mogelijke invoering daarvan hebben we een studie lopen naar het draagvlak en het hoe en wat. Vervolgens willen we op basis daarvan de volgende stap zetten naar een bijkomende studie, om te zien hoe je dat in concreto kunt implementeren. Dat is gemakkelijk gezegd, maar het is wel nog nooit gedaan. We hebben gezien wat de invoering voor de vrachtwagens technisch heeft opgeleverd: honderdduizenden van die ‘on board units’ (OBU’s). Als we spreken over de invoering voor de personenwagens, spreken we over miljoenen van die bakjes die je gaat moeten produceren. Het is dus niet alsof we dat binnen een paar weken allemaal rond kunnen hebben. We zullen dat geleidelijk moeten doen. Het is tevoren nog nooit gedaan, enkel op stedelijke schaal, maar nooit op grotere schaal dan een stad. Dat vergt dus wel enig studiewerk. En het eerste dat we nu hebben gedaan en dat nu loopt, is de studie naar het draagvlak en naar het hoe en waarom. Hoe zouden we dat kunnen invoeren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat breed gedragen wordt door de samenleving?

U vroeg ook nog concreet naar het standpunt van de Vlaamse Regering inzake het Duitse initiatief. We hebben een houding van terughoudendheid aan de dag gelegd, en van ‘kijkend’. Ik heb dat ook overgemaakt aan de federale collega’s. Ik veronderstel dat dat dan ook het standpunt is geworden op federaal niveau. We sluiten ons dus alleszins niet aan bij het protest van Duitsland. Duitsland wil effectief verder gaan en juridische stappen ondernemen. Ik weet zelfs niet of Nederland zo ver wil gaan, en of het bij Nederland bij protest blijft. Alleszins wil ook Oostenrijk juridische stappen ondernemen. Wij willen op dat vlak niet volgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is