Veiligheid prioriteit

Door Paul Van Miert op 22 november 2017, over deze onderwerpen: Blog, Turnhout

Er gaat geen week voorbij of we lezen in de pers over agressie en geweld in de Turnhoutse binnenstad. Homofoob geweld tegen een jonge man en zijn vriend aan de bushalte Warande, overvallen op de winkels in de stationsbuurt, verschillende gevallen van puur fysiek geweld aan het Kasteeltje zowel vorige als deze week. Het is bijna dagelijkse kost geworden in onze stad. En dat zijn de gevallen waarover we lezen in de krant. Hoeveel onder jullie hebben zelf ervaringen, of hebben vrienden of familie die de laatste maanden ook “hun verhaal” over de veiligheid in de Turnhoutste straten hebben? In mijn eigen omgeving kan ik in ieder geval getuigen van twee fietsdiefstallen, een geval van verbale agressie en een vriendin die op het nippertje aan haar belager ontsnapte na een bezoek aan de Brantano.

Het geweld in Brussel mag dan ver weg lijken maar we zien op kleinere schaal hier dezelfde problemen, dezelfde feiten van geweld en criminaliteit. De Binken hebben een gevoel van straffeloosheid, een gevoel van “laat maar overwaaien” vanuit de politiek. En dat terwijl er maar één remedie is: een lik-op-stuk beleid. We moeten ook in Turnhout de politie alle middelen geven om deze mentaliteit en al dat geweld uit onze stad te weren. Een duidelijk signaal geven dat dat voor ons niet kan. Het pamperen van criminele groepen heeft door een té links beleid de laatste jaren, vormen gekregen waar elke Bink van wakker ligt. Waar zijn we in godsnaam mee bezig als een groot deel van burgers ’s avonds de straat niet meer op durft?

De klok terugdraaien kunnen we niet meer, maar een duidelijk signaal geven in woord én daad dat wij het niet pikken kan wel en moet vandaag nog gebeuren. Iedereen die hier wil wonen is welkom maar dan dienen toch wel een aantal regels gerespecteerd worden.  Onze regels, onze wetten. Waar is het immers beter leven dan in de Kempen? Iedereen krijgt de kans om hier te participeren, mee te bouwen aan onze samenleving. Het begint bij de opvoeding van onze kinderen, het volgen van de regels van onze samenleving met respect voor de mensen rondom ons. Zij die onze wet overtreden moeten onverbiddelijk worden opgepakt en gestraft. Indien zij hier illegaal zijn direct het land worden uitgezet.

Je kan dan wel veel geld uitgeven aan advertenties en buttons van “Friejet om Bink te zijn” maar als diezelfde Binken na het donker hun huis niet meer uit durven is er weinig om trots over te zijn. Er is dus maar één antwoord: optreden tegen de verloedering, tegen het geweld en tegen de straffeloosheid. Vorig week maakten wij onze verkiezingsslogan bekend: Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen. Het eerste woord zegt duidelijk waar voor N-VA Turnhout de prioriteit ligt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is