VERHUIS NAAR TURNHOUT

Door Paul Van Miert op 14 november 2016, over deze onderwerpen: Turnhout

Begin november verhuisde Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Van Miert vanuit Oosthoven naar Turnhout. Eigenlijk moeten we zeggen “verhuisde terug” want Paul woonde als kind reeds meerdere jaren op de Steenweg op Oosthoven waar zijn vader werkzaam was bij Apotheek Robrechts. Ook na zijn legerdienst verbleef hij nog bijna zeven jaar op hetzelfde adres, alvorens met zijn gezin ook de ring over te steken naar de Kuiltjesstraat.

“Toen er vanuit de partij gepolst werd of ik een overgang naar Turnhout zag zitten om de ploeg weer op sleeptouw te nemen na het uiteenvallen van de fractie in 2012, heb ik eigenlijk niet lang getwijfeld,” zegt Van Miert. “Als je werkgever je vraagt een bepaalde opdracht uit te voeren of bepaalde taken op je te nemen doe je dat ook. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat Turnhout na de verdere inkrimping van de provincies de komende jaren niet alleen een duidelijkere rol gaat spelen binnen de Stadsregio,  maar ook in ganse regio.” “Het beleid dat in de hoofdstad van de Kempen zal worden gevoerd, zal niet alleen zijn impact hebben op de buurgemeentes, het politiek gewicht zal in de toekomst nog meer in de Binkenstad liggen. Daarnaast zitten we in Oud-Turnhout met twee N-VA-politici die actief zijn op een hoger echelon. Naast mezelf in het Vlaams Parlement is er ook nog Bruno Peeters als gedeputeerde van de provincie. Dus een spreiding van de krachten drong zich op. En een bonus is natuurlijk ook dat mijn dochter Bieke - nu nog OCMW-raadslid in Oud-Turnhout - in 2018 kan gaan voor een zitje in de gemeenteraad.”

Paul Van Miert is in het parlement vooral actief als voorzitter van de commissies Financiën en Begroting bij minister Tommelein, en van de commissie Algemeen Beleid bij minister-president Geert Bourgeois. Hij is ook vast lid van de commissie Mobiliteit en Openbare werken bij minister Weyts, waar hij zich vooral focust op alles wat verkeersveiligheid aangaat en alles wat met handhaving te maken heeft. Ook het rekeningrijden en alles wat met verkeersfiscaliteit te maken heeft behoren tot zijn werkterrein.

In Turnhout wil Paul zich in de eerste plaats toeleggen op het bouwen aan een hechte N-VA afdeling. Een goeie politieke ploeg met veel diversiteit naar ervaring en interesses toe, maar vooral met mensen die teamgeest als basis zien voor goed politiek werk. Het nieuwe bestuur, in februari verkozen, is alvast een stevig fundament om terug het vertrouwen van de Binken te winnen en  met een kwalitatief sterke lijst naar de verkiezingen van 2018 te trekken.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is