Vlaamse begroting afgesloten met overschot van bijna 170 miljoen euro

Het monitoringscomité ging in oktober nog uit van een overschot van 18,5 miljoen euro, maar in december is gebleken dat Vlaanderen het jaar afsluit met een begrotingsoverschot van bijna 170 miljoen euro.

In de Septemberverklaring lichtte de Minister-President Bourgeois en zijn regering de ambities voor een begrotingsevenwicht toe. Met de voorspelling uit het rapport van het monitoringcomité in oktober leek die ambitie dus haalbaar, in december bleek het om zelfs een groter overschot, namelijk van169,8 miljoen, te gaan. De extra miljoenen zijn enerzijds afkomstig door de bijstelling van de opcentiemen die federaal doorstort, anderzijds door de betere prestaties van de hogescholen en universiteiten.

"De besparingen die de regering in het begin van de legislatuur doorvoerden en de doelmatigere werking, werpen nu duidelijk hun vrachten af. De economie in Vlaanderen groeit sneller dan in Wallonië en Brussel. Tevens heeft Vlaanderen een van de laagste werkloosheidcijfers van alle Europese regio’s, namelijk 4,8 procent. Vlaanderen bloeit economisch, aldus Paul Van Miert, voorzitter van de commissie Financiën in het Vlaams Parlement." 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is