Warmtenetten

Door Paul Van Miert op 18 november 2015, over deze onderwerpen: Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid
geothermie

Studies hebben uitgewezen, dat diverse regio’s in de provincie Antwerpen en Limburg uiterst geschikt zijn voor het ontwikkelen van activiteiten rond geothermie. Deze technologie, op basis van aardwarmte, is een volgende innovatieve stap om op een duurzame manier om te gaan met energie en onze natuurlijke bronnen. De aardwarmte kan zowel dienen voor verwarming als voor het opwekken van elektriciteit.

In de beleidsnota Energie wordt duidelijk naar voren geschoven dat warmtenetten zowel door publieke als door private spelers ontwikkeld kunnen worden. In de commissievergadering van 13 mei werd dit door de minister extra beklemtoond, gezien de achterstand die Vlaanderen heeft goed te maken. Op het moment dat diepe geothermie kan worden ingeschakeld als energiebron, moet er een snelle koppeling kunnen gebeuren tussen de diverse warmtenetten. Compatibiliteit tussen de diverse netten is hierin belangrijk.

In mijn schriftelijke vraag aan minister Turtelboom, ben ik dieper ingegaan op deze materie en gevraagd achter een duidelijk overzicht betreffende onze warmtenetten, toekomstige plannen en wat de verwachte productie warmte (MWH/jaar) is. In bijlage kan u hierop de antwoorden vinden.

Via onderstaande link kan u ook een huidig overzicht vinden van de bestaande warmtenetten. Let op, deze oplijsting wordt nog constant aangepast.

http://www.energiesparen.be/overzicht-warmtenetten-in-vlaanderen

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is