Warmtenetten-koppeling

Door Paul Van Miert op 23 november 2015, over deze onderwerpen: Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid
warmtenet

In afwachting van het opstarten van de eerste projecten omtrent diepe geothermie, zijn diverse gemeenten reeds aan het plannen om warmtenetten aan te leggen in nieuwe of bestaande verkavelingen; denken we maar aan de projecten binnen de stadsregio Turnhout. De aangelegde warmtenetten zullen voorzien worden van een lokale energiebron en zullen autonoom van elkaar functioneren.

In de beleidsnota Energie van minister Turtelboom wordt ook duidelijk naar voren geschoven dat warmtenetten zowel door publieke als door private spelers ontwikkeld kunnen worden. In de commissievergadering van 13 mei 2015 werd dit door de minister extra beklemtoond, gezien de achterstand die Vlaanderen heeft goed te maken. Op het moment dat diepe geothermie kan ingeschakeld worden als energiebron, moet er een snelle koppeling kunnen gebeuren tussen de diverse warmtenetten. Compatibiliteit tussen de diverse netten is hierin belangrijk.

De minister bevestigt in haar antwoord dat het nuttig is om de warmtevraag en het warmte-aanbod in een ruimer gebied te bekijken om een toekomstgerichte, gecoördineerde aanpak uit te werken. Momenteel loopt een onderzoek om voor Vlaanderen een globale warmtekaart op te maken tegen eind 2015. Deze kaart zal de warmte-afnemers in verschillende sectoren en het warmte-aanbod in kaart brengen. Op basis van simulaties zullen ook de zones afgebakend worden waar het meer of minder interessant is om een warmtenet te ontwikkelen. Op die manier komen de gegevens beschikbaar om voor een ruimere zone een globale technische studie uit te voeren en het warmtenet optimaal te ontwerpen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is