Zelfverklarende wegen

Door Paul Van Miert op 5 november 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
Zelfverklarende wegen

Het hoge aantal slachtoffers in het Belgische verkeer zorgt naast menselijk leed ook voor grote financiële schade. In 2005 bleek de schade nog op te lopen tot 12,5 miljard euro.  In 2011 werd dit bedrag geraamd op 6,8 miljard euro. Dankzij zware investeringen door de Vlaamse overheid, onder meer in zwarte punten, is hier reeds een lange weg afgelegd.

Bij onderzoek van de locaties, kan men constateren dat slechts 1% van de wegen verantwoordelijk is voor 1/7 van alle financiële schade. Dergelijke wegen hebben een gelijkaardig profiel: “tweebaanswegen zonder middenberm, zonder vangrails, met aan de zijkant bomen en verlichtingspalen. Soms gaat het ook om onoverzichtelijke bochten en gevaarlijke kruispunten."

Volgens professor Tom Brijs van de onderzoeksgroep Verkeersveiligheid van de Universiteit Hasselt moet Vlaanderen ervoor zorgen dat wegen van dezelfde categorie (primair, secundair, lokaal) dezelfde inrichting en snelheid krijgen. Door middel van het wegbeeld en het wegontwerp tracht men zo de juiste verwachtingen bij de weggebruikers te verwekken over het vereiste gedrag en de potentiële gebeurtenissen. Wanneer hier aan voldaan is, kan men spreken van zelfverklarende wegen.

De schriftelijke vraag aan minister Ben Weyts, gaat dieper in op een studie van de Universiteit Hasselt. In zijn antwoord gaat de minister dieper in op de resultaten en de gevolgen voor beleid. In bijlage kan u zowel vraag als respons vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is