Begroting

Algemeen beleid, financiën en begroting

Paul Van Miert zal in de commissie Algemeen beleid, financiën en begroting verantwoordelijk zijn voor volgende thema's:

  • alternatieve financiering
  • financiële verhoudingen tussen lokale entiteiten en Vlaanderen
  • prestatiegerichte begroting
  • betalingen facturen door de Vlaamse overheid
  • aankoopcomités
  • problematiek verantwoordelijkheid voor foute informatie aan (ver)koper onroerend goed
  • kilometerheffing vrachtwagens - personenwagens
  • overheidscommunicatie

Nieuws over dit onderwerp

25,8 miljoen euro extra investeringsbudget voor Turnhout dankzij Vlaams regeerakkoord

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Turnhout betekent dat concreet  25.852.826 euro. Dat is het …

Vlaamse begroting afgesloten met overschot van bijna 170 miljoen euro

Het monitoringscomité ging in oktober nog uit van een overschot van 18,5 miljoen euro, maar in december is gebleken dat Vlaanderen het jaar afsluit met een begrotingsoverschot van bijna 170 miljoen …

Tussenkomst in de plenaire vergadering over alternatieve financiering

Hier leest u mijn tussenkomst in de plenaire vergadering met betrekking tot alternatieve finaciering:    "Voorzitter, collega's, heren ministers, ik zou graag aan de hand van drie recente …