Volgens Van Miert zijn er verschillende redenen om verder in te zetten op gemeentefusies. “We merken op het terrein dat vooral kleinere gemeenten worstelen met dienstverlening zoals de burgers die anno 2024 verwachten. Zo is het in een krappe arbeidsmarkt niet altijd evident om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Bovendien krijgen lokale besturen steeds meer autonomie van de Vlaamse overheid, en dus ook meer taken en verantwoordelijkheden. Dan is een fusie vaak gewoon een logische keuze”, vertelt Van Miert.  

Niet verplichten

Het is niet de bedoeling om vanuit Brussel zomaar een nieuwe kaart van Vlaanderen te gaan uittekenen, stelt Van Miert. “Maar het is wel aan de Vlaamse overheid om een kader aan te reiken om bijvoorbeeld de parameters voor financiële draagkracht of schaalgrootte te definiëren. De 7 fusies uit de vorige regeerperiode zijn duidelijk positief geëvalueerd. De dienstverlening is verbeterd, wat toch altijd het uiteindelijke doel moet zijn van zo’n fusie-oefening. We moeten ook dit pad de volgende legislatuur verder blijven bewandelen voor sterke en betrouwbare lokale besturen”, besluit Van Miert.