Binnenlands Bestuur

De thema's binnen het onderwerp Binnenlands Bestuur hebben een invloed op de dagelijkse werking van onze steden en gemeenten. Dossiers betreffende regiovorming en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maar ook participatierecht en vrijwillige fusies komen uitvoerig aan bod binnen dit thema.

Nieuws over dit onderwerp

Personeel Vlaamse Overheid - Rapport Rekenhof

Deze hogere overheid kijkt wel kritisch naar haar functioneren en kijkt naar de hoogte van haar uitgaven om de kosten onder controle te houden in plaats van de schulden op te stapelen. En er is geen …

Beleidsrapporten lokale besturen

Conform de BBC-regelgeving (BBC: beleids- en beheerscyclus) maken lokale besturen een meerjarenplan met beleidsdoelstellingen en acties op. Het meerjarenplan bevat de planning en financiën voor 6 jaar …

Lokale besturen onder personeelsdruk - Samenwerking loont

Onze lokale besturen ontsnappen niet aan de strijd om zich te positioneren als aantrekkelijke werkgever om zo talentvolle profielen aan te trekken. Volgens cijfers van het VVSG waren er in 2022, 14 …