Binnenlands Bestuur

De thema's binnen het onderwerp Binnenlands Bestuur hebben een invloed op de dagelijkse werking van onze steden en gemeenten. Dossiers betreffende regiovorming en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maar ook participatierecht en vrijwillige fusies komen uitvoerig aan bod binnen dit thema.

Nieuws over dit onderwerp

Modernisering van het HR-beleid bij de Vlaamse overheid

De ‘war for talent’ is vandaag de dag meer dan ooit aanwezig. Onze huidige arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met een structureel tekort aan goede arbeidskrachten. De lijst met knelpuntberoepen groeit …

Labo lokale burgerparticipatie - Uitdaagrecht

Door middel van een partnership met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) werd tussen 2020 en 2022 een traject opgezet om lokale burgerbetrokkenheid, inspraak en co-creatie verder te …