De toezichthoudende overheid kan op basis van artikel 259 van het decreet over het lokaal bestuur beslissen om het meerjarenplan of de aanpassing ervan te vernietigen in volgende gevallen:

  • de raadsleden hebben in het beleidsrapport niet alle noodzakelijke informatie ontvangen om met kennis van zaken te beslissen;
  • het financiële evenwicht wordt doorheen de boekjaren niet voldoende aangetoond;
  • er is een discrepantie tussen het meerjarenplan dat aan de raadsleden wordt bezorgd en de digitale rapportering aan de Vlaamse Regering;
  • verwachte ontvangsten en uitgaven zijn al onterecht (niet) opgenomen in het meerjarenplan.

Momenteel zijn er nauwelijks beleidsrapporten (4 rapporten) waartegen moest worden opgetreden in het kader van het bestuurlijk toezicht. Dat duidt erop dat de lokale besturen hun beleidsrapporten met de nodige zorg en oog voor kwaliteit opmaken. Deze statistiek bevestigt de kwaliteit van onze lokale, Vlaamse besturen in het algemeen, en van de financiële rapportering in het bijzonder. 

vrg.291.docx

antw.291.docx