Nieuws

Door Paul Van Miert op 17 mei 2023, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

De ‘war for talent’ is vandaag de dag meer dan ooit aanwezig. Onze huidige arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met een structureel tekort aan goede arbeidskrachten. De lijst met knelpuntberoepen groeit nog steeds verder aan en bedrijven starten steeds vaker rekruteringscampagnes op in het buitenland …

Door Paul Van Miert op 17 mei 2023, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

In januari 2021 heeft de Vlaams Regering de opdracht gegeven tot een bevraging door het UZ Gent en het Transgender Infopunt met betrekking tot geweldervaringen binnen de LGBTI+ gemeenschap. Gedurende 2 jaar werden 936 personen, wonende in Vlaanderen en Brussel, binnen deze gemeenschap bevraagd …

Door Paul Van Miert op 17 mei 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Diverse gemeenten in Vlaanderen voorzien om praktische redenen vaak de verkeersborden E1 tot E9h niet van de voorgeschreven oranje palen. Daardoor ontstaat er vaak twijfel bij verbalisanten om op te treden, vermits het wettelijke kader duidelijk omschrijft dat dit verplicht is. Deze regels worden …