Paul Van Miert

Vlaams Parlementslid
Paul van Miert (°1965) is geboren en getogen in Turnhout. Hij is gehuwd met Reinhilde Vinckx en vader van Bieke, Arne en Vince. Aan het H.I.K. in Geel behaalde hij zijn bachelor in de marketing. Tijdens zijn humaniora, eind jaren ’70, leerde Paul Kris Van Dijck kennen. Samen werden ze lid van de Vlaamse Scholieren Vereniging in 1980, waarna lidmaatschap van de VU een logisch gevolg was.

In de gemeentepolitiek
Als neef van Karel, was politiek nooit ver weg in de gesprekken bij de familie Van Miert. Toch was het niet evident om in de gemeente actief te zijn voor de VU. De periode Anciaux deed Paul afkeren van de VU, waarna hij een tijdje politiek dakloos was. Maar de N-VA bleek al snel de partij te zijn waar hij thuishoorde. Begin 2005 werd N-VA Oud-Turnhout boven de doopvont gehouden. Samen met dorpsgenoot Bruno Peeters, bestendig afgevaardigde van de provincie, trok hij verder naar het Arrondissementele Bestuur en ook de Partijraad. In 2006 werd Paul schepen binnen het kartel met CD&V met als bevoegdheden Financiën, Onderwijs en Lokale Economie. Met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 haalde Paul de meeste voorkeursstemmen in Turnhout en werd hij burgemeester. 

Werken in Europa
Voor zijn werkgever, de Miko-groep uit Turnhout reisde Paul heel Europa af en de laatste jaren leidde hij een Duitse dochteronderneming. Een vlotte meertaligheid en open geest waren de basis van zakelijke successen, maar er werden zeker ook vriendschapsbanden voor het leven gesmeed. Op 25 mei 2014 werd Paul verkozen in het Vlaams Parlement en dit betekende voorlopig een afscheid van het ondernemen in Europa. Als Vlaams volksvertegenwoordiger heeft Paul in zijn eerste legislatuur zich volop toegelegd op de beleidsdomeinen als Economie, Financiën en Mobiliteit, met een gezonde nadruk op alles wat de Kempen aanbelangt. In zijn tweede legislatuur zet hij zich naast deze beleidsdomeinen toegelegd op Gelijke Kansen en Binnenlands Bestuur. 

Een Vlaanderen met meer bevoegdheden
In een mondiale economie en een Europa zonder grenzen is het belangrijk dat de regio’s zich kunnen wapenen met de bevoegdheden die er toe doen zoals fiscaliteit en tewerkstelling. Paul vindt dat Vlaanderen dringend behoefte heeft aan deze overdracht zodat de welvaartstaat met ingrijpende maatregelen kan worden gevrijwaard voor onze kinderen en kleinkinderen.

N-VA, Werkzaamheden binnen de N-VA, 2004 tot heden

 • Lid 2004
 • Oprichting N-VA Oud-Turnhout 2005
 • Voorzitter N-VA Oud-Turnhout 2005-2006
 • Schepenambt Oud-Turnhout N-VA 2006-2012
 • Bevoegdheden: Financiën, Informatie en Communicatie, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs en Feestelijkheden
 • Lid Arrondissementeel bestuur 2006 - heden
 • Ondervoorzitter Arrondissement Turnhout 2012 - 2016
 • Lid Nationale Partijraad 2007 - heden
 • Lid Verzoenings- en Tuchtcommissie 2011 - heden
 • Gemeenteraadslid 2012 - 2016
 • Politieraadslid 2012 - heden
 • Vlaams Parlementslid 2014-heden
 • Burgemeester Turnhout 2019-heden 

Medewerkers

Savannah van Dongen

Parlementair medewerker Paul Van Miert