Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting, vast lid van de commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen en vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken.

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werk ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

Mobiliteit & Openbare Werken

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me toe op het domein Mobiliteit. Ik zet me voornamelijk in voor verkeershandhaving en -veiligheid. Thema’s als kilometerheffing en sensibilisering volg ik dan ook op de voet.

Daarnaast heb ik een bijzondere persoonlijke belangstelling voor alle dossiers met betrekking tot mobiliteit in de Kempen.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

van Annick De Ridder, Karin Brouwers, Marino Keulen, Paul Van Miert, Dirk de Kort en Lies Jans
1493 (2017-2018) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij ⿿ De Lijn, het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen en aan bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

van Annick De Ridder, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Paul Van Miert, Dirk de Kort en Bert Maertens
1383 (2017-2018) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018

van Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Paul Van Miert, Jenne De Potter en Annick De Ridder
1313 (2017-2018) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Databank van (niet-)gekeurde voertuigen - Stand van zaken

van Paul Van Miert aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
343 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Inzet ANPR-camera's - Samenwerking met Nederland

van Paul Van Miert aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
342 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Kilometerheffing landbouwvoertuigen - Controles en boetes

van Paul Van Miert aan minister Bart Tommelein (Vraag en antwoord)
60 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Interpellatie over de aanpak van onveilige verkeerspunten ('zwarte punten')

van Björn Rzoska aan minister Ben Weyts
15 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de aanpak van zwarte punten in het wegennet

van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
1271 (2017-2018)

Actuele vraag over de aanpak van gevaarlijke verkeerspunten (zwarte punten)

van Björn Rzoska aan minister Ben Weyts
224 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2