Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben lid van de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 

Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Binnen de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering leg ik me toe op de domeinen Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen. Thema's als LGTBQI+-rechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, lokaal bestuur volg ik dan ook op de voet en maak ik mij hard voor.  

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werkte ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein in de legislatuur van 2014-2019. Sinds ik burgemeester ben in Turnhout ben ik plaatsvervangend lid van de commissie. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over het professioneel rijonderricht

van Marino Keulen, Martine Fournier, Sofie Mertens, Rita Moors, Paul Van Miert en Bert Maertens
1559 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1502 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Paul Van Miert en Koen Van den Heuvel
1445 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de vernieuwde aanpak in het Vlaamse stedenbeleid

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers
1070 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het uitblijven van een hernieuwd kader voor de structurele financiering van organisaties binnen het gelijkekansenbeleid

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers
1049 (2022-2023)

Actuele vraag over de beslissing om de termijn om een afgekeurde roetfilter te vervangen te verlengen naar een jaar

van Paul Van Miert aan minister Lydia Peeters
154 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Brecht Warnez
1445 (2022-2023) nr. 3

Vraag om uitleg over de nieuwe rechtspositieregeling voor lokale besturen

van Kurt De Loor aan minister Bart Somers
1156 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de financiering van een openluchtzwembad in Brussel door de Vlaamse Regering

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
1008 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2