Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben lid van de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 

Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Binnen de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering leg ik me toe op de domeinen Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen. Thema's als LGTBQI+-rechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, lokaal bestuur volg ik dan ook op de voet en maak ik mij hard voor.  

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werkte ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein in de legislatuur van 2014-2019. Sinds ik burgemeester ben in Turnhout ben ik plaatsvervangend lid van de commissie. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Maaike De Vreese, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1259 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over het nemen van concrete maatregelen voor de bescherming en versterking van de Europese lgbtqi+-vrijheidszone

van Emmily Talpe, Paul Van Miert, Orry Van de Wauwer, An Moerenhout en Annick Lambrecht
1273 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Maaike De Vreese, Brecht Warnez en Paul Van Miert
1259 (2021-2022) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Gelijkekansenbeleid - Vernieuwing expertendatabank

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
328 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Audit Vlaanderen - Realisaties 2021 en planning 2022

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
324 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Gedeeld ouderschap - Project 'Vaders weten waarom' van ZIJ-kant

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
321 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de rol van de lokale besturen bij de organisatie van de herfstcampagne voor de bijkomende vaccinatie

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
3640 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het toenemende aantal meldingen van mogelijke onregelmatigheden bij lokale besturen of bij de Vlaamse administratie

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
3509 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de wachtlijst bij Audit Vlaanderen en de vraag naar meer personeel

van Yves Buysse aan minister Bart Somers
3512 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2