Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben lid van de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 

Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Binnen de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering leg ik me toe op de domeinen Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen. Thema's als LGTBQI+-rechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, lokaal bestuur volg ik dan ook op de voet en maak ik mij hard voor.  

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werkte ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein in de legislatuur van 2014-2019. Sinds ik burgemeester ben in Turnhout ben ik plaatsvervangend lid van de commissie. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de invoering van een kilometerheffing in het grootstedelijk gebied Brussel

van Inez De Coninck, Peter Van Rompuy, Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Annabel Tavernier
569 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Paul Van Miert, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Arnout Coel, Stijn De Roo en Philippe Muyters
513 (2020-2021) nr. 6

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Schryvers en Kris Van Dijck
558 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de wachttijden bij de rijopleidingen en rijexamens

van Paul Van Miert aan minister Lydia Peeters
1224 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de modernisering van het hr-beleid van de Vlaamse overheid

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers
1347 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Poolse gemeenten die zich uitroepen tot lgbt-vrije zone - Houding Vlaamse zustergemeenten

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
22 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de ondersteuning van rijscholen na een lange sluitingsperiode

van Lode Ceyssens aan minister Lydia Peeters
1338 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de rol van de lokale besturen bij de coronavaccinatiecampagne

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
1044 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de organisatie van telewerken bij de Vlaamse overheidsdiensten en de mogelijke impact ervan op de productiviteit

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
1093 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2