Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting, vast lid van de commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen en vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken.

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werk ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

Mobiliteit & Openbare Werken

Binnen de commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me toe op het domein Mobiliteit. Ik zet me voornamelijk in voor verkeershandhaving en -veiligheid. Thema’s als kilometerheffing en sensibilisering volg ik dan ook op de voet.

Daarnaast heb ik een bijzondere persoonlijke belangstelling voor alle dossiers met betrekking tot mobiliteit in de Kempen.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

van Karin Brouwers, Annick De Ridder, Marino Keulen, Bert Maertens, Dirk de Kort, Paul Van Miert en Lode Ceyssens
1805 (2018-2019) nr. 4

Voorstel van decreet houdende de havenkapiteinsdienst

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert
1908 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM - De Lijn

van Paul Van Miert, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Annick De Ridder, Dirk de Kort, Bert Maertens, Sas van Rouveroij en Martine Fournier
1781 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken - donderdag 17 januari 2019 15.03u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 10 - woensdag 28 november 2018 15.42u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 40 - woensdag 27 juni 2018 16.50u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Bert Maertens, Björn Rzoska en Lode Ceyssens
1831 (2018-2019) nr. 2

Vraag om uitleg over een snelheidsverlaging op autosnelwegen rond steden

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
864 (2018-2019)

Vraag om uitleg over zwarte verkeerspunten in Vlaanderen

van Orry Van de Wauwer aan minister Ben Weyts
719 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2