Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben lid van de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 

Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Binnen de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering leg ik me toe op de domeinen Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen. Thema's als LGTBQI+-rechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, lokaal bestuur volg ik dan ook op de voet en maak ik mij hard voor.  

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werkte ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein in de legislatuur van 2014-2019. Sinds ik burgemeester ben in Turnhout ben ik plaatsvervangend lid van de commissie. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Schryvers en Kris Van Dijck
735 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de invoering van een kilometerheffing in het grootstedelijk gebied Brussel

van Inez De Coninck, Peter Van Rompuy, Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Annabel Tavernier
569 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Paul Van Miert, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Arnout Coel, Stijn De Roo en Philippe Muyters
513 (2020-2021) nr. 6

Recente vragen

Vraag om uitleg over wachttijden bij rijopleidingen en -examens

van Paul Van Miert aan minister Lydia Peeters
2888 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Onderzoek intersekse in Nederland en Vlaanderen - Resultaten en opvolging

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
168 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Inbreuken van lokale besturen tegen de coronamaatregelen - Klachten van burgers

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
167 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over het protest vanuit het veld tegen het betalend maken van de inburgeringstrajecten

van Maxim Veys aan minister Bart Somers
506 (2020-2021)

Vraag om uitleg over rebellerende burgemeesters in het licht van de coronalockdown

van Jeremie Vaneeckhout aan minister Bart Somers
2909 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de limieten van het digitaal vergaderen

van Kurt De Loor aan minister Bart Somers
2786 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2