Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in het beleidsdomein dat me na aan het hart liggen. Ik ben lid van de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.

Binnen de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering leg ik me toe op de domeinen Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen.

Thema's zoals o.a. Regiovorming en IGS, Stedenbeleid,  Burgerparticipatie, HR-Beleid, LGTBQI+-Rechten en Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen volg ik dan ook op de voet en maak ik mij hard voor.  

Daarnaast ben ik ook plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over het professionele rijonderricht

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Sofie Mertens, Rita Moors, Martine Fournier en Bert Maertens
1739 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet over het professionele rijonderricht

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Sofie Mertens, Rita Moors, Martine Fournier en Bert Maertens
1739 (2022-2023) nr. 4

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Provinciedecreet van 9 december 2005, de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en het koninklijk besluit van 31 mei 1977 tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat

van Bart Tommelein, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
2027 (2023-2024) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Klachtenprocedure lokale besturen - Persoonsgegevens

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
452 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) - Vertraagde instap lokale besturen

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
431 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Referentieregio's - Afwijkingsaanvragen

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
434 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de studie 'Visie op de toekomst van het lokaal & binnenlands bestuur in Vlaanderen'

, verslag door Chris Janssens en Kurt De Loor
2029 (2023-2024) nr. 1

Actuele vraag over de hervorming van de rijopleiding

van Jos D'Haese aan minister Lydia Peeters
309 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de pensioenlasten van lokale besturen

van Koen Van den Heuvel aan minister Gwendolyn Rutten
1168 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2