Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben lid van de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 

Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Binnen de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering leg ik me toe op de domeinen Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen. Thema's als LGTBQI+-rechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, lokaal bestuur volg ik dan ook op de voet en maak ik mij hard voor.  

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werkte ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein in de legislatuur van 2014-2019. Sinds ik burgemeester ben in Turnhout ben ik plaatsvervangend lid van de commissie. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het verbeteren van de toegankelijkheid van de publieke gebouwen en de publieke ruimte in Vlaanderen

van Maurits Vande Reyde, Inez De Coninck, Tinne Rombouts, Andries Gryffroy, Orry Van de Wauwer en Paul Van Miert
956 (2021-2022) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Cyberveilige gemeenten - Stand van zaken

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
373 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Gewestkeuze rijexamen - Evolutie

van Paul Van Miert aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1533 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Regionalisering rijopleiding - Studie

van Paul Van Miert aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1532 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de vele gemeente- en OCMW-raadsleden die tijdens de huidige zittingsperiode ontslag hebben genomen

van Kurt De Loor aan minister Bart Somers
318 (2021-2022)

Actuele vraag over de derde prik in coronavaccinatiecentra

van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
5 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de lokale reflex bij overheidsopdrachten uitgeschreven door lokale besturen

van Koen Van den Heuvel aan minister Bart Somers
4502 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2