Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben lid van de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 

Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Binnen de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering leg ik me toe op de domeinen Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen. Thema's als LGTBQI+-rechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, lokaal bestuur volg ik dan ook op de voet en maak ik mij hard voor.  

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werkte ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein in de legislatuur van 2014-2019. Sinds ik burgemeester ben in Turnhout ben ik plaatsvervangend lid van de commissie. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het veroordelen en bestrijden van openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbtqi+-personen in de Europese Unie en in de wereld

van Paul Van Miert, Annick Lambrecht, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose en Stijn Bex
226 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Vincent Van Peteghem, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Steven Vandeput
152 (2019-2020) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende de mogelijke invoering van de doodstraf voor homoseksualiteit in Oeganda

van Orry Van de Wauwer, Joris Nachtergaele, Stephanie D'Hose, Paul Van Miert, Vera Jans en Piet De Bruyn
119 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vlaamse overheid - Gewijzigde verhouding met lokale besturen na integratie sectorale subsidies in algemene financiering

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
236 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de impact van de coronacrisis op het opnemen of overdragen van vakantiedagen bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers
2549 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de situatie van Casa Rosa vzw

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers
2528 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over een coherent lokaal beleid bij de corona-exitstrategie voor foren en kermissen

van Ludwig Vandenhove aan minister Bart Somers
2797 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
2786 (2019-2020)

Vraag om uitleg over prenataal verlof voor statutaire ambtenaren

van Hannelore Goeman aan minister Bart Somers
2839 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2