Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben lid van de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 

Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Binnen de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering leg ik me toe op de domeinen Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen. Thema's als LGTBQI+-rechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, lokaal bestuur volg ik dan ook op de voet en maak ik mij hard voor.  

 

Algemeen Beleid, Financiën & Begroting

Als voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën werkte ik samen met minister Bourgeois en minister Tommelein in de legislatuur van 2014-2019. Sinds ik burgemeester ben in Turnhout ben ik plaatsvervangend lid van de commissie. Inhoudelijk kan ik terugvallen op mijn ervaringen als procuratiehouder bij Miko-Hordijk en als voormalig schepen van Financiën in Oud-Turnhout. Mijn focus ligt binnen deze commissie op verkeersfiscaliteit, overheidscommunicatie en het Rampenfonds.

 

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de impact van de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

van Willem-Frederik Schiltz, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate
1093 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

van Brecht Warnez, Nadia Sminate, Tom Ongena, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1019 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

van Brecht Warnez, Nadia Sminate, Tom Ongena, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1019 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Subsidies van de Vlaamse overheid

van Paul Van Miert aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
76 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Subsidies van de Vlaamse overheid

van Paul Van Miert aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
31 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Subsidies van de Vlaamse overheid

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
51 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de impact van de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

van Kurt De Loor, Jeremie Vaneeckhout, Maxim Veys, An Moerenhout, Hannelore Goeman en Björn Rzoska
1074 (2021-2022) nr. 1

Vraag om uitleg over het niet-gebruiken van de beleids- en beheerscyclus door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
820 (2021-2022)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Maaike De Vreese
15 (2021-2022) nr. 6-A
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2