De top vijf van meest gevraagde functies wordt aangevoerd door de job van maatschappelijk werker. Sinds dit jaar komen we deze ook tegen in de lijst van VDAB-knelpuntberoepen.

Factoren zoals een meer dynamische arbeidsmarkt, de manier van rekruteren en soms een bureaucratisch imago zorgen ervoor dat veel lokale besturen het moeilijk hebben om openstaande vacatures snel in te vullen. Bijkomend worden gemeenten de komende 10 jaar geconfronteerd met een heuse pensioengolf. Volgens de huidige prognoses zullen bijna 35.000 werknemers gedurende deze periode op pensioen gaan. De gevolgen van de openstaande vacatures laten zich momenteel al voelen doordat besturen de openingsuren van loketten beperken en diensten tijdelijk sluiten.

Desondanks hebben lokale besturen diverse troeven om zich te profileren als aantrekkelijke werkgever. Opleidingsmogelijkheden, werkzekerheid, werk-privé balans en werk dichtbij huis zijn aspecten binnen een job die veel jongeren vandaag aanspreken.

Om het hoofd te bieden kijken lokale besturen ook naar de samenwerking met andere gemeenten om gemeenschappelijke diensten aan te bieden. Met de stad Turnhout vertolken we hier sinds jaren een pioniersrol. Sinds 1999 werken we samen met Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse binnen de stadsregio Turnhout. Recent zijn ook Kasterlee en Lille toegetreden tot dit samenwerkingsverband en is de naam omgevormd tot Regio in Transitie (RIT). Door een goede samenwerking en kennisdeling (o.a. wonen, noodplanning en interventie, vervoersregio, Huis van het Kind,...) worden de belangen van bijna 130.000 inwoners vertegenwoordigd. Dergelijke samenwerkingsstructuren kunnen mee een oplossing bieden om zich als lokaal bestuur binnen een regio te profileren als aantrekkelijke werkgever en een goede dienstverlening aan de burgers te blijven garanderen.