François Mylle heeft veel ervaring binnen de culturele sector (o.m. als voormalig directeur van CC De Werft en coördinator cultuurbeleid van stad Genk), is als lid van het adviescomité met de nodige afstand betrokken op de werking van de Warande, én kent als algemeen directeur van de stad Geel het bestuurlijke klappen van de zweep in de Kempen.

Mylle krijgt de opdracht om alle mogelijke scenario’s voor een uitgewerkt toekomstbeeld en een bestuursmatige verankering van De Warande te verkennen en ten laatste begin 2024 hierover te rapporteren aan de Vlaamse regering, de provinciale deputatie en het college van schepenen en burgemeester. Op basis van dit rapport kan besloten worden welke inbedding van De Warande de organisatie de beste garanties voor de toekomst geeft om haar rol in het Turnhoutse, Kempense, Antwerpse en Vlaamse kunstenlandschap op te nemen.

Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon: "De Warande komt uit woelig water, maar verdient een mooie toekomst. De sleutel ligt o.a. in het vinden van de juiste bestuurlijke inbedding. Ik ben ervan overtuigd dat we met François Mylle de juiste man gevonden hebben om die zoektocht aan te vatten. Hij onderkent het belang van kunst en cultuur, maar heeft ook de nodige ervaring met complexe bestuurskundige materies en inzicht in de verschillende bestuurslagen die betrokken zijn of mogelijks kunnen betrokken worden.”

Belangrijk is dat de intendant zich op geen enkele manier zal mengen in de inhoudelijke werking en dagelijkse leiding van De Warande. De artistieke keuzes en het management blijven onverminderd bij de bestuurders van De Warande.

François Mylle zal deze opdracht combineren met zijn werk voor de stad Geel. Hij zal kunnen beroep doen op een ondersteunende medewerker vanuit het departement Cultuur, Jeugd en Media.

Gedeputeerde Kathleen Helsen, voorzitter van cultuurhuis de Warande: “Het is positief dat we nu stappen vooruit kunnen zetten om samen voorstellen uit te werken over de toekomstige positie van de Warande in het Vlaamse cultuurlandschap. François Mylle is lid van de Vaste Commissie voor Advies van de Warande. Ik ken hem als een zeer gedreven en beslagen man. Ik heb alle vertrouwen in de goede afloop van zijn opdracht als intendant.”

Burgemeester Paul Van Miert van Turnhout: “Ik hoef niet uit te leggen hoe belangrijk de Warande voor onze stad is; die is alom bekend, iedereen kent de waarde en de uitstraling ervan. Het verheugt mij dan ook enorm dat we vandaag deze belangrijke stap zetten om het cultuurhuis weer naar een veilige en goede koers te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat er weer mooie tijden aanbreken voor de organisatie, voor de medewerkers en voor alle cultuurliefhebbers uit Turnhout en de wijde omstreken. De kwaliteit, kennis en kunde zijn intrinsiek immers nog altijd aanwezig, nu kunnen die weer alle ruimte krijgen.”

Onderwerpen