Gesprekken waren moeizaam omdat iedereen zijn waarheid verkondigde. Waar die waarheid dan precies lag was uit de vele gesprekken niet meer uit te maken. Het dossier “Jachthaven” was ondertussen een dik boek geworden. Reden voor VZW Taxandria om - buiten weten van de stad - een tweede concessie aan te vragen en ook te bekomen ter hoogte van de Antoine Coppens gebouwen. De pesterijen en vandalisme aan de nutsvoorzieningen ( eigendom van de stad ) gingen echter onverminderd verder.

Vanuit de stad werd toch nog een ultieme verzoeningspoging opgezet die echter tot niets leidde. Het voorstel van de ene partij was niet verzoenbaar met de standpunten van de andere. De pesterijen bleven eveneens aan orde van de dag. Vanuit één partij alleszins. Het dossier vanuit politie en de stadsdiensten bouwde zich snel op tegen VZW Taxandria. De vele interventies leidden ertoe dat de stad een vernietiging vroeg aan de Waterweg om de tweede concessie terug in te trekken.

Tegen NV De Haven is er geen grond vastgesteld door diezelfde Vlaamse Waterweg om de concessie te stoppen omdat hier geen onregelmatigheden werden vastgesteld.

Er zijn dus twee verschillende zaken :

  • Ten eerste het clubschip van VZW Taxandria : dit heeft géén exploitatievergunning als horecazaak en kan dus niet openblijven. Er is daarnaast ook een negatief rapport van de milieupolitie betreffende lozing van afvalwater en de vele meldingen van de omwonenden vanwege overlast en bijhorende interventies van de politie. Alle andere horeca-zaken zonder geldige exploitatievergunning in Turnhout hebben dezelfde sanctie gehad.
  • Daarnaast is er het dossier van de Vlaamse Waterweg : de enige manier om twee decennia van welles nietes te stoppen is een propere lei. Vandaar dat De Vlaamse Waterweg besloot om deze vergunning in te trekken.

Besluit : één concessie aan de Nieuwe Kaai en de stad mee aan tafel.
Binnen de werking van de dienst Toerisme kan en zal de Nieuwe Kaai opgewaardeerd en opnieuw uitgebouwd worden tot wat het is en moet zijn : één van de mooiste plekjes om toeven in onze stad.

Onderwerpen