Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Paul Van Miert op 7 oktober 2019, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Turnhout

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Turnhout betekent dat concreet  25.852.826 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …

Het monitoringscomité ging in oktober nog uit van een overschot van 18,5 miljoen euro, maar in december is gebleken dat Vlaanderen het jaar afsluit met een begrotingsoverschot van bijna 170 miljoen euro. In de Septemberverklaring lichtte de Minister-President Bourgeois en zijn regering de ambities …

Door Paul Van Miert op 2 januari 2018, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting

Hier leest u mijn tussenkomst in de plenaire vergadering met betrekking tot alternatieve finaciering:    "Voorzitter, collega's, heren ministers, ik zou graag aan de hand van drie recente initiatieven een dubbele oproep willen doen aan de minister van Financiën, niet zozeer over de inhoud dan wel …

Door Paul Van Miert op 24 oktober 2017, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Mobiliteit en openbare werken

Sinds 1 april 2016 is de kilometerheffing voor vrachtwagens van toepassing in Vlaanderen. Die heffing bracht ook flankerende maatregelen met zich mee, maar hoe ver staan we nu met deze maatregelen en hoeveel wordt er nu aan deze maatregelen besteed? Hierbij een duidelijk overzicht: De …

Door Paul Van Miert op 16 mei 2017, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Mobiliteit en openbare werken

De verwijlintresten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn ruim met 9 procent gedaald ten opzichte van 2015. In absolute cijfers betekent dit een daling van 346.000 euro in 1 jaar tijd, zo blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Paul Van Miert (N-VA) aan bevoegd minister …

Door Paul Van Miert op 22 november 2016, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting

Als nieuwe voorzitter van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting organiseerde Paul Van Miert een werkbezoek aan ‘Voor god en geld’, een tentoonstelling over de gouden tijd van de zuidelijke Nederlanden in de Caermersklooster patershol te Gent. Vrijdagavond 18 november was het zo ver en …