Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Paul Van Miert op 13 december 2016, over deze onderwerpen: Blog, Turnhout

Elke week komt er wel iets in het nieuws. En het is meestal geen goed nieuws. Het omschakelen van de kerstmarkt die Turnhout al enkele jaren kent naar het “Wintersalon” zoals het nu voor de volgende jaren is vergund door het college, kent serieuze kinderziektes. En dat is zeker niet overdreven …

Door Paul Van Miert op 9 november 2016, over deze onderwerpen: Blog

Op Facebook, op Twitter : ik lees overal over het ongeloof of de droefenis en "het kan toch niet dat die gek president wordt" "hoe is het mogelijk “... awel, ik vind Donald Trump ook een niet ongevaarlijke politicus en met zijn gemoedswisselingen heb ik de bibber dat zo iemand kernraketten kan …

Door Paul Van Miert op 25 oktober 2016, over deze onderwerpen: Blog

Oud-Turnhout, 20 oktober 2016   Beste Collega Gemeenteraadsleden,   Na 10 jaar deel te hebben uitgemaakt van deze raad, zal deze zitting vandaag mijn laatste geweest zijn. In Oktober 2006 werd ik verkozen binnen het toenmalige kartel  CD&V/N-VA en werd ik ook schepen. Zeker aan de eerste jaren van …

Door Paul Van Miert op 12 oktober 2016, over deze onderwerpen: Blog

De krachttoer die CD&V maandag uithaalde kent, meen ik, weinig voorgaanden in de politieke geschiedenis. Toch niet een dergelijk radicale blokkering, die vanuit de CD&V-hoek komt. Vooral de manier waarop de Eerste Minister aan zijn lot werd overgelaten, is toch “not done” op dat niveau?  Op …

Door Paul Van Miert op 28 september 2016, over deze onderwerpen: Blog, Turnhout

Als ik stel dat ik in het verleden het vaak volledig oneens was met de stellingen van Dré Wolput kan je dat rustig een “understatement” noemen. Als je zijn columns of zijn radiopraatjes over Turnhoutse aangelegenheden op Radio TOS volgt, merk je op dat als het om cijfers en info omtrent …

Door Paul Van Miert op 17 september 2016, over deze onderwerpen: Blog

(On)verdoofd slachten beheerste afgelopen weken het dierenwelzijnsdebat. Niet verbijsterend. We hechten met z’n allen steeds meer belang aan dierenwelzijn. Hoe beter wij het hebben, hoe meer oog we hebben voor het welbevinden van dieren. De dag van vandaag en hebben we in onze samenleving alles voor …