De studie onderzoekt de optimalisering van de samenwerking met het gelijkekansenmiddenveld en het formuleren van een aantal scenario’s voor een meer objectieve financiering. De studie bekijkt niet alleen de samenwerking met de nominatim gefinancierde organisaties maar kijkt ook naar organisaties die momenteel op projectmatige basis worden ondersteund

Als tijdslijn werd aangegeven dat de resultaten in februari 2023 zouden besproken worden in de stuurgroep en met de betrokken organisaties. In het voorjaar zou er dan gekeken worden naar de verdere aanpak voor optimalisering en het uitwerken van een aangepast kader.  Alles zou dan in werking kunnen treden vanaf 2024.  

Onderwerpen