De cijfers uit dit onderzoek zijn confronterend. Zo werd er gerapporteerd dat 36,5% van de LGBTI+ -personen, gedurende de laatste 2 jaar, slachtoffer werden van fysieke agressie. Daarnaast gaf 64,5% van de ondervraagden aan dat ze de laatste 2 jaar slachtoffer waren van een vorm van seksueel geweld. In totaal werden meer dan 9 op de 10 respondenten in de afgelopen periode geconfronteerd met één of andere vorm van verbale of psychische agressie. Op basis van deze cijfers moeten we helaas constateren dat geweld op de regenbooggemeenschap nog steeds een alledaags gegeven is.

De onderzoekers maken zich oprecht zorgen over de psychologische gevolgen voor de slachtoffers. Cijfers tonen aan dat zeven op de tien respondenten ooit heeft overwogen om zelfmoord te plegen.

Deze studie stelt verder vast dat amper 15% van de LGBTI+ slachtoffers, effectief aangifte doet bij de politie. Hiermee wordt aangetoond dat dit voor deze gemeenschap nog steeds een grote barrière blijft, zoals we ook stelden in onze resolutie.

De bevraging van de UZ Gent en het Transgender Infopunt fungeert als een nulmeting en wil op termijn de evolutie van dit probleem verder in kaart brengen. Helaas blijkt uit eerder, gelijkaardig onderzoek dat er weinig positieve evolutie is.

In de commissie werd dieper ingegaan op deze studie. U kan de bevraging en gedachtewisseling bekijken via bijgevoegde links.

Onderwerpen