Initiatiefnemers Emmily Talpe (Open VLD), Paul Van Miert (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stijn Bex (Groen) en Annick Lambrecht (Vooruit) wijzen erop dat er nog altijd grote verschillen zijn tussen de lidstaten onderling wat betreft LGBTQI+-rechten. Ze vragen daarom concrete maatregelen op Vlaams, Europees en internationaal niveau om de LGBTQI+-gemeenschap te steunen in haar legitieme strijd voor gelijke rechten. "We kunnen niet tevreden zijn zolang er in EU-lidstaten als Polen of Hongarije, maar ook buiten de EU, stilstand of achteruitgang is", zegt Bex. "We vragen de Europese Commissie dan ook om niet te talmen met de uitvoering van de Europese strategie voor gelijkheid en non-discriminatie van de LGBTQI+-gemeenschap", stelt Talpe. "Met deze resolutie maken we nog eens duidelijk dat we LGBTQI+-rechten beschouwen als grondrechten: fundamenteel en universeel", voegt Van Miert toe. Volgens Van de Wauwer "moet ons beleid dringend een versnelling hoger schakelen wat de rechten van intersekse personen betreft". "Ook in België mogen we dan wel op juridisch vlak grote stappen gezet hebben, op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en mentaal welzijn van de regenbooggemeenschap hebben we nog een lange weg af te leggen", aldus nog Lambrecht.

Onderwerpen