Ook onze eigen Vlaamse overheid ontsnapt niet aan deze strijd om zich te positioneren als aantrekkelijke werkgever om zo talentvolle profielen aan te trekken. Momenteel kent onze Vlaamse administratie 2 categorieën van tewerkstelling: de statutaire benoeming en de contractuele overeenkomst. Elk van deze groepen wordt gekenmerkt door verschillende arbeidsvoorwaarden. Om de concurrentiepositie van onze overheid als aantrekkelijke werkgever te behouden werd in het regeerakkoord de contractualisering als structurele hervorming afgesproken. Hiermee wenst de Vlaamse overheid toekomstige personeelsleden een pakket aan loon – en arbeidsvoorwaarden aan te bieden die de vergelijking met de private sector en statutair benoemden kan doorstaan.

Na een uitvoerig traject dat in 2019 werd opgestart, heeft de Vlaamse regering op 24 maart 2023 principieel de goedkeuring gegeven aan de 5 sporen om een consistent HR-beleid te kunnen uitbouwen. Het 5-sporenbeleid maakt het mogelijk om noodzakelijke hervormingen door te voeren op het gebied van rechtspositie, loopbaan – en beloningsbeleid, ziekteregeling en re-integratie, pensioen en uitstroom. Met deze principiële goedkeuring kunnen de onderhandelingen met de vakbonden worden opgestart en ik hoop dat de vakbonden constructief zullen meewerken aan de uitrol en concretisering van dit historisch akkoord.

Daarnaast konden we vernemen dat er ook een omvangrijk sectoraal akkoord met de vakbonden werd gesloten. De Vlaamse regering voorziet 30 miljoen euro recurrent of 1,8% van de totale loonmassa bij de diensten van de Vlaamse overheid vanaf de begroting 2023. Naast een loonsverhoging, met bijzondere aandacht voor de laagste lonen, wordt er bijkomend ingezet op de verbetering van de algemene arbeidsvoorwaarden zoals de fietsvergoeding, maaltijdcheques, eindejaarstoelage,… .

De uitbouw van het 5-sporenbeleid in combinatie met het sectoraal akkoord zal ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid een aantrekkelijke werkgever blijft voor talentvolle profielen.