De Turnhoutse N-VA-afdeling en de Turnhoutse afdeling van Open Vld willen in dat kader bekijken of het opportuun is om gezamenlijk naar de kiezer te trekken in oktober 2024. Paul Van Miert (N-VA): “Als het over onze stad gaat, als het gaat over de zaken die we absoluut willen verwezenlijkt zien in de hoofdstad van de Kempen liggen de ideeën van beide politieke families dicht bij elkaar.”

N-VA en Open Vld zullen de komende weken verdere gesprekken voeren om te zien of er voldoende raakvlakken zijn met betrekking tot hun standpunten en lijstvorming. Bart Voordeckers (Open Vld): “We gaan onderzoeken of we tot een sterk gemeenschappelijk programma kunnen komen waarmee we in oktober 2024 naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Turnhout kunnen trekken.”

Burgemeester Paul Van Miert ziet absoluut een meerwaarde in de samenwerking tussen de twee partijen. " Mij lijkt het dat in dit geval één plus één meer dan twee kan zijn, de menselijke verhoudingen zijn optimaal en ook qua competenties en ervaring vullen de beide fracties mekaar prima aan.”

Ook Open Vld-fractieleider Bart Voordeckers is ervan overtuigd dat een samenwerking goed zou zijn voor Turnhout. "Onze stad is de voorbije jaren fors gegroeid, wat enorme uitdagingen met zich meebrengt. We hebben geen nood aan politieke versnippering, wel aan een duidelijke visie op de toekomst van Turnhout. Open Vld wil daar absoluut aan bijdragen."

Er zal een basisnota worden opgemaakt voor een eventuele samenwerking die eind augustus zowel aan de leden van N-VA als aan de achterban van Open Vld zal worden voorgesteld.  Enkel de Turnhoutse leden van beide partijen kunnen beslissen over het indienen van een gezamenlijke lijst.

De volgende weken zullen uitwijzen of een lijst N-VA/Open Vld mogelijk is in Turnhout en begin september weten we of we samen of individueel naar de stem van de Turnhoutse kiezer zullen dingen in oktober volgend jaar.

Onderwerpen