Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Paul Van Miert op 23 mei 2023, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

Deze legislatuur zal de samenwerking met de structurele partners in het gelijkekansenbeleid kritisch tegen het licht worden gehouden. De studie van IDEA Consult zou hiervoor de basis vormen. Deze studie werd verwacht in december 2022, maar door bijkomende vragen vanuit de administratie en het …

Door Paul Van Miert op 9 mei 2023, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

In november 2022, hebben we in onze commissie de bespreking en stemming gehad over het decreet rond regiovorming. Met het decreet wensen we meer transparantie en democratische controle te bekomen en te zorgen voor minder structuren en mandaten in het politieke landschap van Vlaanderen. Met het …

Door Paul Van Miert op 9 mei 2023, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Uit recente berichtgeving konden we vernemen dat de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie zich zorgen maakt over de gemeentefusies die binnen Vlaanderen op til zijn en door de Vlaamse Regering worden aangemoedigd. Het rapport stelt zich ook vragen over hoe de toekomstige politiezones …

Door Paul Van Miert op 9 mei 2023, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

In januari 2021 heeft de Vlaams Regering de opdracht gegeven tot een bevraging door het UZ Gent en het Transgender Infopunt met betrekking tot geweldervaringen binnen de LGBTI+ gemeenschap. Gedurende 2 jaar werden 936 personen, wonende in Vlaanderen en Brussel, binnen deze gemeenschap bevraagd …

Door Paul Van Miert op 26 april 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Diverse gemeenten in Vlaanderen voorzien om praktische redenen vaak de verkeersborden E1 tot E9h niet van de voorgeschreven oranje palen. Daardoor ontstaat er vaak twijfel bij verbalisanten om op te treden, vermits het wettelijke kader duidelijk omschrijft dat dit verplicht is. Deze regels worden …

Door Paul Van Miert op 29 maart 2023, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

De ‘war for talent’ is vandaag de dag meer dan ooit aanwezig. Onze huidige arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met een structureel tekort aan goede arbeidskrachten. De lijst met knelpuntberoepen groeit nog steeds verder aan en bedrijven starten steeds vaker rekruteringscampagnes op in het buitenland …